EFLM webinar „Laboratory hemostasis“

Želimo Vas pozvati na EFLM webinar „Laboratory hemostasis“ koji će održati Giuseppe Lippi, 19. prosinca 2017. godine u 18 sati. Pročitajte više o ovom webinaru kao i o nadolazećima te se registrirajte putem poveznice:
https://elearning.eflm.eu/

Povjerenstvo za informiranje i odnose s javnošću

Edukacijske stipendije HDMBLM za sudjelovanje na ROMA 2023 WORLDLAB – EUROMEDLAB

Drage kolegice i kolege,

Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu raspisuje natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za sudjelovanje ROMA 2023 WORLDLAB – EUROMEDLAB koji će se održati od 21. do 25.05.2023.

HDMBLM će dodijeliti 4 stipendije, svaka u iznosu do 1.750,00 EUR, kojom je predviđeno pokrivanje troškova pune kotizacije, puta i smještaja.

Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama te mora imati prihvaćen posterski sažetak.

Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM 2023 najkasnije do 01.03.2023. 

Prijava treba sadržavati:

 • prijavljeni posterski sažetak (sažetci u obliku ankete, case report i analytical case reporta se neće razmatrati za edukacijsku stipendiju)
 • obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
 • kratki životopis s popisom objavljenih radova.

Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:           

kriterij

Da

Ne

Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi).

1

0

Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).

1

0

Cilj rada je jasno definiran.

1

0

Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...).

1

0

Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima.

1

0

Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo).

1

0

Zaključci rada proizlaze iz rezultata.

1

0

Zaključci rada sukladni su ciljevima.

1

0

Rad je originalan (izvorno istraživanje).

1

0

Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:       

Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka.

1

0

Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka.

2

0

Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima.

1

0

Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.

2

0

Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.

0

1

Autor ima < 35 godina.

1

0

Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja.

1

0

Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu.

1

0

Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru

1

0

Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru

2

0

Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.

Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnim godinama nisu već osvojili edukacijsku ili istraživačku stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

Rezultati stipendija će biti objavljeni do 20.03.2023.

Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti ili dobiti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Vanja Raščanec, predsjednica povjerenstva za edukaciju HDMBLM-a)

Vaše povjerenstvo za edukaciju HDMBLM-a

Otvoren natječaj za godišnje nagrade HDMBLM

Poštovani članovi,

U skladu s Pravilnikom o dodjeljivanju odličja, HDMBLM raspisuje natječaj za dodjelu dviju godišnjih nagrada:

 1. Nagrada za znanstveni rad u 2022. godini
 2. Nagrada za mladog znanstvenika u 2022. godini

Natječaj je otvoren od 15. siječnja do 28. veljače 2023. godine.

Godišnja nagrada za znanstveni rad se dodjeljuje članovima HDMBLM koji su se tijekom godine za koju se natječaj raspisuje istakli u znanstvenom radu po broju objavljenih radova iz područja biomedicine u indeksiranim publikacijama i aktivnim sudjelovanjem na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Godišnje se može dodijeliti najviše jedna nagrada u obliku plakete i poklona.
Godišnja nagrada za mladog znanstvenika se dodjeljuje članovima HDMBLM koji zaključno s 31.12. godine u kojoj se natječu za dodjelu nagrade, napune 35 godina starosti, a koji su se tijekom godine za koju se natječaj raspisuje istakli u znanstvenom radu po broju objavljenih radova iz područja biomedicine u indeksiranim publikacijama i aktivnim sudjelovanjem na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Godišnje se može dodijeliti najviše jedna nagrada u obliku plakete i poklona.

Svaki član HDMBLM može predložiti kandidata za godišnju nagradu, a kandidati se mogu na natječaj prijaviti i samostalno. Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za odličja HDMBLM putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici HDMBLM: http://www.hdmblm.hr/images/dokumenti/obrazci/2018/O-011-Obrazac_za_prijavu_nagrada_za_znas.pdf

Obavezni prilozi uz Prijavu za pokretanje postupka za dodjeljivanje odličja za godišnje nagrade navedene u člancima 10 i 11 ovoga Pravilnika su životopis kandidata, popis znanstvenih aktivnosti i radova te dokument o citiranosti i čimbenicima odjeka.

Odluku o dodjeli godišnjih nagrada donosi Glavni odbor HDMBLM na prijedlog Povjerenstva za odličja HDMBLM. Godišnja nagrada za znanstveni rad i godišnja nagrada za mladog znanstvenika dodjeljuje se na Simpoziju HDMBLM. Nagradu čini plaketa i plaćen trošak kotizacije za sudjelovanje na kongresu po izboru u iznosu do 1000 € za znanstveni rad, odnosno, do 600 € za mladog znanstvenika.

Prijavite se sami ili potaknite kolege/kolegice na prijavu!


Srdačan pozdrav,

Povjerenstvo za odličja

Podsjetnik za Natječaj za edukacijske stipendije HDMBLM za sudjelovanje na 10. kongresu HDMBLM s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati od 28. rujna do 01. listopada 2022. u Zagrebu u organizaciji podružnice Slavonije i Baranje HDMBLM-a

Drage kolegice i kolege,

Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) raspisuje natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za sudjelovanje na 10. kongresu HDMBLM s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati od 28. rujna do 01. listopada 2022. u Zagrebu.

HDMBLM će dodijeliti stipendije koje pokrivaju troškove pune rane kotizacije.

Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama, prihvaćenim posterskim sažetkom i prijavom dostavljenom na vrijeme. 

Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM 2022 najkasnije do 29. srpnja 2022. uz  napomenu da potvrda o prijavi sažetka od strane organizatora kongresa može biti naknadno poslana, ali najkasnije do 01.kolovoza.2022.

Prijava treba sadržavati:

 • prijavljeni posterski sažetak koji predstavlja rezultate istraživanja(sažetci u obliku revijalnog članka ili case reportase neće razmatrati za edukacijsku stipendiju)
 • obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
 • kratki životopis s popisom objavljenih radova.

Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:

  Šifra rada:
  Kriterij da ne
1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0

Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:

  Kriterij da ne
1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 2 0
3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                2 0
5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
6. Autor ima < 35 godina. 1 0
7. Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja. 1 0
8. Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu. 1 0
9. Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 1 0
10. Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 2 0

Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.

Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnim godinama nisu već osvojili edukacijsku ili istraživačku stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u prethodnoj ili tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

Rezultati stipendija će biti objavljeni do 17. kolovoza 2022.

Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti ili dobiti na mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Vanja Raščanec, predsjednica povjerenstva za edukaciju HDMBLM-a)

Vaše povjerenstvo za edukaciju HDMBLM-a

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

 • +385 (0) 1 48 28 133
 • Boškovićeva 18
  Zagreb
  Hrvatska
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.