Poziv za člana IFCC Task Force 'Paedijatrijska Laboratorijska Medicina'

Prosljeđujemo vam poziv Dr. Michael P Metz, voditelja „IFCC-Task Force on Paediatric Laboratory Medicine (TFPLM)". Nacionalna društva, članice IFCC mogu prijaviti svog kandidata za mjesto punopravnog člana.

Za kandidaturu je potrebno priložiti:

 1. Izjavu kojom je voljan nominirati se za rad u grupi uz kratko obrazloženje.
 2. Životopis s popisom publikacija te sve odgovarajuće podatke koji vas kvalificiraju za rad u grupi.
 3. Preporuku HDMBLM-a tj. predsjednice koju ćete dobiti nakon podnošenja prijave.

Detalji ovog poziva nalaze se u privitku.

Prijavu za kandidaturu treba poslati najkasnije do 10. ožujka 2017. prof. dr. sc. Dariji Pašalić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Prof. dr. sc. Daria Pašalić
Delegat HDMBLM u Skupštini IFCC

Poziv za člana EFLM WG-POST

Prosljeđujemo vam poziv E. Kilpatricka, predsjednika EFLM-povjerenstva za znanost. Nacionalna društva, članice EFLM mogu prijaviti svoje kandidate za punopravne članove EFLM Radne grupe za poslijeanalitiku (EFLM WG-POST).

Za prijavu je potrebno:

 1. Ispuniti upitnik koji se nalazi u privitku (molimo u word-formatu)
 2. CV koji sadrži podatke o akademskom obrazovanju i profesionalnim iskustvima (osobito onima koja vas kvalificiraju za rad u EBLM-povjerenstvu)
 3. Lista publikacija
 4. Preporuka HDMBLM, tj. Predsjednice i GO (dobit ćete ju nakon podnošenja prijave).

Detaljne informacije nalaze se u prilogu. Prijavu za kandidaturu treba poslati najkasnije do 31.03.2017. na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prof.dr.sc. Daria Pašalić,
Delegat HDMBLM u Skupštini EFLM

Uloga laboratorijske dijagnostike u otkrivanju i klasifikaciji kronične bubrežne bolesti: nacionalne preporuke

Poštovani kolegice i kolege,

Zajednička radna grupa HDMBLM i HKMB za laboratorijsku dijagnostiku kronične bubrežne bolesti pripremila je nacionalne preporuke za ulogu laboratorijske dijagnostike u otkrivanju i klasifikaciji kronične bubrežne bolesti.

Preporuke su temeljene na važećim na međunarodnim smjernicama za procjenu i praćenje KBB-a „Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease" te na podacima iz literature. Vjerujem da će preporuke biti izvor korisnih informacija koje će se moći primijeniti u svakodnevnoj praksi i da će unaprijediti to područje laboratorijske dijagnostike.

Ovim putem zahvaljujem mojim kolegicama Loreni Honović, Jasminki Matici, Branki Krešić i Saneli Šimić Vojak na njihovoj motiviranosti, vrijednom radu i ustrajnosti.

Verzija na hrvatskom jeziku dostupna je na mrežnoj stranici HDMBLM ovdje, a tiskani primjerak preporuka će biti dostavljena poštom svim članovima HDMBLM.

Posebno zahvaljujemo sponzoru, tvrtki Beckman Coulter, koja je omogućila tisak i distribuciju preporuka na hrvatskom jeziku.

Verzija dokumenta na engleskom jeziku objavljena je u časopisu Biochemia Medica: Radišić Biljak V, Honović L, Matica J, Krešić B, Šimić Vojak S. The role of laboratory testing in detection and classification of chronic kidney disease: national recommendations. Biochem Med 2017;27(1):153-76. https://doi.org/10.11613/BM.2017.019

S ciljem što lakše implementacije preporuka u svakodnevni rad, održat će se predavanja u Podružnicama HDMBLM, kao i webinar Društva. O svim aktivnostima bit ćete pravovremeno obaviješteni putem redovnog newslettera i poziva na predavanja u Podružnicama.

Vanja Radišić Biljak

Voditeljica zajedničke radne grupe HDMBLM i HKMB
za laboratorijsku dijagnostiku kronične bubrežne bolesti
Povjerenstvo za znanstveno-stručni razvoj

Edukacijske stipendije HDMBLM za sudjelovanje na EuroMedLab 2017, Atena

Drage kolegice i kolege,

Zahvaljujući našim dugogodišnjim partnerima koji su i ovaj puta prepoznali vrijednost našeg programa edukacijskih stipendija, HDMBLM raspisuje natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za odlazak na "22nd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine", EuroMedLab 2017, koji će se održati u Ateni 11. – 15. lipnja 2017.

HDMBLM dodjeljuje 2 stipendije u ukupnom iznosu od 11.000,00 kn, a dobitnicima stipendija osigurani su troškovi puta, kotizacije i smještaja.

Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama te mora imati prihvaćen posterski sažetak.

Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije EuroMedLab 2017 najkasnije do 7. ožujka 2017.

Prijava treba sadržavati:

1) prijavljeni posterski sažetak,
2) obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
3) kratki životopis s popisom objavljenih radova.

Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:


  Šifra rada:
  Kriterij da ne
1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0
Ukupno bodova za poster  9  


Ukupan najveći broj bodova za posterski sažetak je 27. Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:

  Kriterij da ne
1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 2 0
3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                2 0
5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
6. Autor ima < 35 godina. 1 0
7. Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja. 1 0
8. Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu. 1 0
9. Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 1 0
10. Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 2 0
Ukupno bodova za životopis 10  


Ukupan najveći broj bodova za životopis je 10. Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.

Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnoj godini nisu već osvojili stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

Rezultati stipendija će biti objavljeni do 28. ožujka 2017.

Dobitnici stipendije imaju obvezu napisati izvještaj o skupu kojem su nazočili te održati predavanje u obliku e-seminara ili predavanja u Podružnici, a u dogovoru s Povjerenstvom za edukaciju ili Predsjednikom podružnice.

Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti.

Ovim putem želimo zahvaliti donatorima edukacijskih stipendija za EuroMedLab 2017, tvrtkama MediLab i Roche.

Ne propustite priliku sudjelovati na EuroMedLabu kongresu u Ateni i prijavite se na natječaj za stipendiju HDMBLM!

Povjerenstvo za edukaciju HDMBLM

 

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

 • +385 (0) 1 48 28 133
 • Boškovićeva 18
  Zagreb
  Hrvatska
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.