Stručna predavanja - Podružnica Sjeverozapadne Hrvatske

Varaždin, 29. studenoga 2023.
Tihana Herceg Brlek: Prediktivne jednadžbe za procjenu brzine glomerularne filtracije

Varaždin, 11. listopada 2023.
Marina Sakač: Baza kliničkih smjernica UpToDate

Varaždin, 3. svibnja 2023.
Renata Lipovec: Inzulinska rezistencija

Varaždin, 3. travnja 2023.
Nina Grabarić: Predanalitička priprema za specijalističke pretrage

Varaždin, 13. prosinac 2022.
Anamarija Rade: Brzina sedimentacije eritrocita - stara pretraga u novom ruhu

Varaždin, 18. listopada 2022.
Marko Badovinac: Mikroskopija u malom prstu

Online, 17. svibnja 2022.
Sanja Stipović: Anemija kronične bolesti

Online, 7. travnja 2022.
Sanja Stipović: Anemija kronične bolesti

Varaždin, 26. listopada 2021.
Verica Horvat: Znojni test

Koprivnica, 26. veljače 2020.
Ana Matiš: Kronična mijeloična leukemija

Varaždin, 27. studenoga 2019.
Dragana Šegulja: Današnji izazovi u području specijalne biokemije

Varaždin, 23. listopada 2019.
Tihana Herceg Brlek: Željezo

Varaždin, 29. svibnja 2019.
Anamarija Đuras: Anti-Müllerov hormon (AMH)

Varaždin, 10. travnja 2019.
Vanja Radišić Biljak: Standardizacija i harmonizacija laboratorijske dijagnostike kronične bubrežne bolesti u Republici Hrvatskoj

Varaždin, 20. ožujka 2019.
Valentina Kutnjak Flac: Novi pristupi regulaciji LDL kolesterola u prevenciji kardiovaskularnih bolesti

Varaždin, 6. veljače 2019.
Renata Lipovec: Kortizol u serumu i mokraći

Varaždin, 12. prosinca 2018.
Valentina Cesar Kocijan: Inhibitori kalcineurina – što znamo o njima?

Varaždin, 24. listopada 2018.
Željka Kelava: Epilepsija i praćenje terapije

Varaždin, 5. lipnja 2018.
Marija Crnković: Važeće smjernice za dijagnozu gestacijskog dijabetesa - primjena u praksi

Varaždin, 25. travnja 2017.
Ana Maria Šimundić: Radna grupa za preanalitiku EFLM: aktivnosti i projekti

Varaždin, 31. siječnja 2018.
Nika Popović: Multipli mijelom - kliničke značajke, dijagnostika i terapija
Danica Matišić: Dijagnostička vrijednost kvantitativnog određivanja slobodnik κ i λ lanaca imunoglobulina

Koprivnica, 29. studenoga 2018.
Nikolina Puc: Upravljanje nesukladnostima

Varaždin, 18. listopada 2017.
Anamarija Rade: Važnost standardizacije metoda u laboratorijskoj dijagnostici

Varaždin, 27. travnja 2017.
Ines Vukasović: Sustav upravljanja kvalitetom u medicinsko-biokemijskom laboratoriju i stručni nadzor HKMB

Zagreb, 15. ožujka 2017.
Vanja Radišić Biljak: Uloga laboratorijske dijagnostike u otkrivanju i klasifikaciji kronične bubrežne bolesti: nacionalne preporuke

Varaždin, 1. ožujka 2017.
Denis Zilić: Diferencijalna dijagnostika teških upalnih stanja
Denis Zilić: Prednosti mjerenja glikiranog hemoglobina HPLC metodom

Varaždin, 23. studenoga 2016.
Slavica Dodig: Interferencije u imunokemijskim metodama

Varaždin, 25. listopada 2016.
Vanda Petriš: Srčani protein koji veže masne kiseline (H-FABP) kao rani biljeg akutnog koronarnog sindroma

Varaždin, 15. travnja 2016.
Željko Debeljak: Klinička primjena tekućinske kromatografije i masene spektrometrije: pogled iznutra

Varaždin, 31. ožujka 2016.
Nada Želimorski-Vlah, Denis Zilić: Novosti u dijagnostici sepse

Varaždin, 25. veljače 2016.
Jasna Leniček Krleža: Iza sučelja CROQALM-a: tko, što i zašto?

Varaždin, 10. veljače 2016.
Ivanka Ostroški: Visoko osjetljivi troponin I - uloga u dijagnostici akutnog koronarnog sindroma

Varaždin, 2. prosinca 2015.
Valentina Cesar Kocijan: Laboratorijska dijagnostika celijakije

Varaždin, 19. studenoga 2015.
Vlasta Zovko: Analiza postojećeg stanja pri uspostavi tehničkih zahtjeva kvalitete

Varaždin, 22. listopada 2015.
Biserka Getaldić-Švarc: Validacija hematoloških analizatora

Varaždin, 28. travnja 2015.
Bosiljka Topolko Petrić: Uloga B-arestina kod srčanih oboljenja

Varaždin, 25. ožujka 2015.
Anamarija Đuras: Analiza sjemene tekućine

Varaždin, 18. ožujka 2014.
Irena Kocijan: Laboratorijska dijagnostika cerebrospinalnog likvora 

Čakovec, 18. travnja 2013.
Željka Bukovec Megla: Laboratorijska dijagnostika alergijskih bolesti

Varaždin, 19. ožujka 2013.
Ljiljana Mayer: Laboratorijsko intraoperativno praćenje aktivnosti PTH

Varaždin, 26. veljače 2013.
Željko Miše: Laboratorij kao nosilac promjena

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

  • +385 (0) 1 48 28 133
  • Boškovićeva 18
    Zagreb
    Hrvatska
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.