Organizacija

PREDSJEDNICA
prof.dr.sc. Daria Pašalić
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
Šalata 3
10 000 Zagreb
Tel/fax: +385 1 459 02 05, +385 1 456 69 40
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOPREDSJEDNICA
doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža, spec.med.biokem. i lab.med.
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Ulica Vjekoslava Klaića 16
10 000 Zagreb
Tel/fax: +385 1 4600 246
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

TAJNICA
dr.sc. Nedjeljka Ruljančić, spec.med.biokem. i lab.med.
Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan
Medicinsko-biokemijski laboratorij
Jankomir 11, pp 68
10 090 Zagreb
Tel/fax: +385 1 3430 059
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RIZNIČARKA
dr.sc. Vikica Buljanović, spec.med.biokem. i lab.med.
Medicinsko biokemijski laboratorij
Opća županijska bolnica Našice
Bana Jelačića 10
31 500 Našice
tel: +385 31 488 820
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ADMINISTRATIVNA TAJNICA
Jasna Đogić, dipl.oecc.
Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
Boškovićeva 18
10 000 Zagreb
Tel & Fax: +385 1 4828 133
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


TIJELA HDMBLM

GLAVNI ODBOR
prof.dr.sc. Daria Pašalić, predsjednica
doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža, spec.med.biokem. i lab.med, dopredsjednica
dr.sc. Nedjeljka Ruljančić, spec.med.biokem.i lab.med., tajnica
dr.sc. Vikica Buljanović, spec.med.biokem.i lab.med., rizničarka
dr.sc. Ivana Ćelap, spec. med.biokem. i lab.med., predsjednica Podružnice Zagrebačke regije
doc.dr.sc. Sanja Mandić, spec.med.biokem., predsjednica Podružnice Slavonije i Baranje
Željka Kelava, spec.med.biokem., predsjednica Podružnice Sjeverozapadne Hrvatske
Ivana Bilić, dipl.ing.med.biokemije, predsjednica Podružnice Dalmacije
Merica Aralica, spec.med.biokem. i lab.med., predsjednica Podružnice Istarske, Primorsko-goranske i Ličke regije

NADZORNI ODBOR
Daniela Kralj, spec.med.biokem. - predsjednica
Ines Dragoje Rebrina, spec.med.biokem.
Ivana Maradin, spec.med.biokem.
Sanja Škovraga, spec.med.biokem.
Sanja Zlodre, spec.med.biokem.

SUD ČASTI
dr.sc. Ana Kulić, spec.med.biokem. - predsjednica
Martina Ćoza, spec.med.biokem.
Ivana Franić Šimić, spec.med.biokem.
Jasminka Kronja Negro, spec.med.biokem.
Livija Šimičević, spec.med.biokem i lab.med.

HDMBLM POVJERENSTVA

Povjerenstvo za edukaciju
Predsjednica: Vanja Raščanec
Članovi: Helena Čičak, Josip Knežević, Ivona Kuktić, Ana Nikler, Milena Njegovan, Jelena Omazić, Anamarija Rade, Dora Vuljanić

Povjerenstvo za etiku i deontologiju
Predsjednica: Marija Grdić Rajković
Članovi: Ivana Ćelap, Sanja Kačkov Maslać

Povjerenstvo za informiranje i odnose s javnošću
Predsjednica: Tara Rolić
Članovi: Merima Čolić, Helena Čičak, Maja Lukić, Ana Helena Lukšić, Aida Musić, Željka Šarčević
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Povjerenstvo za odličja
Predsjednica: Jasenka Wagner Kostadinović
Članovi: Lovorka Đerek, Jelena Omazić

Povjerenstvo za organizacijsko pravna pitanja
Predsjednica: Dijana Bjelinski
Članovi: Predrag Grabusin, Karmen Bilić, Domagoj Marijančević

Povjerenstvo za znanstveno-stručni razvoj
Predsjednica: Ivana Baršić Lapić
Članovi: Ivana Baršić Lapić, Jasna Leniček Krleža, Andrea Tešija Kuna, Lara Milevoj Kopčinović, Ana Bronić, Merica Aralica, Ines Vukasović, Adriana Bokulić, Nora Nikolac Gabaj, Koraljka Mittel

Radna grupa za predanalitiku
Voditeljica: Nora Nikolac Gabaj
Članovi: Ivana Ćelap, Petra Filipi, Marina Hemar, Marija Kocijančić, Marijana Miler, Ana-Maria Šimundić, Vesna Šupak Smolčić, Alen Vrtarić

Radna grupa za acidobazičnu ravnotežu
Voditeljica: Ivana Baršić Lapić
Članovi: Adrijana Dorotić, Lara Milevoj Kopčinović

Radna grupa za ekstravaskularne tjelesne uzorke
Voditeljica: Lara Milevoj Kopčinović
Članovi: Marija Brzak, Jelena Culej, Anja Jokić, Irena Kocijan, Nora Nikolac Gabaj, Alen Vrtarić, Milena Njegovan, Ivona Herceg

Radna grupa za standardizaciju znojnog testa
Voditeljica : Jasna Leniček Krleža, Merica Aralica
Članovi: Fran Smaić, Alma Pipić Kitter, Valentina Verić, Gordana Fressl Juroš, Dijana Pamuković Jaram, Jelena Culej, Karolina Crneković, Livija Šimičević, Sanela Šimić Vojak, Verica Horvat, Dara Nedić

Radna grupa za laboratorijsku dijagnostiku autoimunih bolesti
Voditeljica: Andrea Tešija Kuna
Članovi: Vedrana Drvar, Lovorka Đerek, Ana Kozmar, Katarina Gugo, Nada Tomić Sremec

Radna grupa za harmonizaciju priprema za bolesnika
Voditeljica: Ana-Maria Šimundić
Članovi: Adrijana Dorotić, Ksenija Fumić, Sanja Kačkov Maslać, Kornelija Klenkar, Nora Nikolac Gabaj, Jadranka Sambunjak, Tihana Serdar, Valentina Vidranski, Jelena Vrdoljak

Radna grupa za laboratorijsku koagulaciju
Voditeljica: Ana Bronić
Članovi: Désirée Coen Herak, Sandra Margetić, Marija Milić, Branka Krešić

Radna grupa za POCT
Voditeljica: Ivana Baršić Lapić
Članovi: Maja Dolčić, Marija Grdić Rajković, Lara Milevoj Kopčinović, Nedjeljka Ruljančić, Anđela Žic

Radna grupa za poslijeanalitiku
Voditeljica: Jasna Leniček Krleža
Članovi: Anja Jokić, Lorena Honović, Sonja Podolar, Vladimira Rimac, Jelena Vlašić Tanasković

Radna grupa za validaciju i verifikaciju metoda
Voditeljica: Ines Vukasović
Članovi: Adriana Bokulić, Gordana Juričić, Helena Čičak, Ivana Ćelap, Lara Milevoj Kopčinović, Manuela Miletić, Marija Kocijančić, Marija Miloš, Marija Siter Kuprešanin, Mila Lovrić, Snježana Hrabrić Vlah 

Radna grupa za hematologiju
Voditeljica: Koraljka Mittel
Članovi: Fran Smaić, Alma Pipić Kitter, Leida Tandara, Višnja Jureša, Marija Miloš, Sandra Dundović, Franciska Tomić, Brankica Šimac, Ivona Herceg, Ivana Vuga, Martina Horvat, Helena Čičak

Radna grupa za laboratorijsku endokrinologiju
Voditeljica: Adriana Bokulić
Članovi: Anamarija Đuras, Koraljka Đurić, Nora Nikolac Gabaj, Marija Kocijančić, Sanja Krtanek, Iva Lukić, Domagoj Marijančević, Marija Siter Kuprešanin, Lada Stanišić, Daniela Šupe-Domić, Mateja Troha, Ivana Zec, Alenka Pezo, Tihana Serdar Hiršl, Sanda Jelisavac Ćosić

Radna grupa za COVID-19
Voditeljica: Ivana Baršić Lapić
Članovi: Ivana Ćelap, Renata Laškaj, Jasna Leniček Krleža

Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini (CROQALM)

Voditeljica: doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža
Članovi Stručnog odbora: dr.sc.Ivana Ćelap (zamjenica voditelja), dr.sc. Jelena Vlašić Tanasković, Ana Grzunov, Merica Aralica, Adrijana Unić, Alen Vrtarić.


SKUPŠTINA HDMBLM

Podružnica Zagrebačke regije
Predsjednica: Ivana Ćelap
Tajnica: Sanja Kačkov Maslać
Delegati: Adriana Bokulić, Adriana Unić, Adrijana Dorotić, Alen Vrtarić, Ana Paškvan, Andrea Čeri, Andrea Radeljak, Andrea Saračević, Andrea Snagić, Anita Somborac Bačura, Anja Jokić, Ankica Mijanović Kulišić, Bernard Cvitković, Darka Stošić Đurić, Dijana Bjelinski, Dolores Pancirov, Domagoj Marijančević, Erika Jurčić-Karlović, Ines Vukasović, Ivana Zec, Jelena Culej, Jelena Vrdoljak, Karolina Crneković, Lara Milevoj Kopčinović, Lovorka Đerek, Magdalena Ravlić, Manuela Miletić, Marija Grdić Rajković, Marija Siter Kuprešanin, Marina Hemar Boćan, Martina Ciprić, Milena Njegovan, Monika Doželenčić, Predrag Grabusin, Rinea Barbir, Sandra Sobolić, Sandra Šupraha Goreta, Suzi Žlabravec, Zrinjka Grubišić

Podružnica Dalmacije
Predsjednica: Ivana Bilić
Tajnica: Martina Horvat
Delegati: Ada Sapunar, Dijana Pamuković Jaram, Ines Kelava, Irena Užović Frankin, Kristina Brzić, Ljiljana Jurlina, Marina Njire Bratičević, Stela Tomić, Zdravka Doljanin

Podružnica Sjeverozapadne Hrvatske
Predsjednica: Željka Kelava
Tajnica: Valentina Cesar Kocijan
Delegati: Jasenka Trifunović, Nada Želimorski Vlah, Renata Lipovec, Sonja Podolar, Vanda Petriš

Podružnica Istarske, Primorsko-goranske i Ličke regije
Predsjednica: Merica Aralica
Tajnica: Nataša Rebić Mergl
Delegati: Anđela Žic, Danijela Županić, Elizabeta Fišić, Koraljka Mittel, Patricija Banković Radovanović, Vesna Šupak Smolčić

Podružnica Slavonije i Baranje
Predsjednica: Sanja Mandić
Tajnica: Marija Milić
Delegati: Ankica Gotovac, Iva Lukić, Ivana Marković, Maja Lukić, Milena Tadijanović, Sandra Drmić, Tara Rolić, Tihana Pavošević


PREDSTAVNICI HDMBLM

Predstavnici HDMBLM u međunarodnim udrugama u novom mandatu
Delegat HDMBLM u Skupštini IFCC: doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža
Delegat HDMBLM u Skupštini EFLM: doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža
Predstavnik HDMBLM u EQALM: doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža
Predstavnik HDMBLM u Europskoj asocijaciji urednika znanstvenih časopisa: prof.dr.sc. Daria Pašalić
Predstavnik HDMBLM u Vijeću urednika znanstvenih časopisa: prof.dr.sc. Daria Pašalić
Predstavnik HDMBLM u Odboru za etičnost u izdavaštvu: prof.dr.sc. Daria Pašalić

Predstavnici u radnim skupinama i dopisni članovi aktivni do kraja mandata kojeg definira pojedino međunarodno tijelo
Predsjednica Izvršnog odbora EFLM: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Član EFLM Povjerenstva za znanost: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Ekspert-konzultatnt Radne grupe Predanalitička faza EFLM Povjerenstva za znanost: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Član Radne grupe ISO/CEN i Akreditacija EFLM Povjerenstva za Kvalitetu i regulative: Doc. dr. sc. Lora Dukić
Član EFLM Radne grupe za Promociju i publikacije: Tara Rolić
Predsjednica EFLM Task Group “European Lab Day”: Tara Rolić
Članovi EFLM Radne skupine "Young Scientists": Anamarija Rade, Tara Rolić, Ines Šahinović
Član EFLM Radne skupine "EFLMLabX": Tara Rolić
Predsjednik EFLM Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje:prof.dr.sc. Daria Pašalić
Predsjednica EFLM Radne grupe Registar: dr. sc. Ivana Rako
Član EFLM Radne grupe Harmonizacija cjelokupnog analitičkog procesa: Doc. dr. sc. Lora Dukić
Član EFLM Radne grupe "Umjetna inteligencija": Prof.dr.sc. Željko Debeljak, spec.med.biokemije
Dopisni član IFCC Povjerenstva za harmonizaciju autoimunih testova: dr. sc Ana Kozmar
Dopisni član IFCC Znanstvenog odbora Standardizacija funkcijskih testova štitnjače (IFCC C-STFT): Dr.sc. Valentina Vidranski
Dopisni član IFCC Povjerenstva za dijagnostiku uz bolesnika (IFCC Committee on Point of Care Testing (C-POCT): Dr.sc. Lara Milevoj Kopčinović
Dopisni član EFLM Radne grupe za Poslijeanalitičku fazu (EFLM WG: Postanalytical Phase (WG-POST): doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža
Dopisni član IFCC Povjerenstva za menadžment (upravljanje) u kliničkom laboratoriju (IFCC EMD Committee on Clinical Laboratory Management (C-CLM)): dr.sc. Ana Bronić  
Dopisni član IFCC Povjerenstva za referentne intervale i granice odlučivanja: doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža

Predstavnici HDMBLM u domaćim znanstveno nastavnim institucijama i Komori
Predstavnik HDMBLM u Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara: prof.dr.sc. Daria Pašalić
Predstavnik HDMBLM u Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu: prof.dr.sc. Daria Pašalić


PRIJAŠNJI PREDSJEDNICI HDMBLM

1953-1957 Marijana Fišer-Herman
1957-1958 Davorin Peršić
1958-1961 Milica Perić-Božović
1961-1963 Nevenka Roje
1963-1965 Mirna Mikac-Dević
1965-1967 Neda Longhino
1967-1973 Božidar Štraus
1973-1975 Vera Benić
1975-1977 Ksenija Arko
1977-1980 Đurđa Janković
1980-1981 Ana Zimolo
1981-1984 Krešo Lipovac
1985-1988 Ernest Suchanek
1988-1993 Ana Stavljenić-Rukavina
1993-1997 Dubravka Juretić
1997-1999 Zlata Flegar-Meštrić
1999-2012 Elizabeta Topić
2012-2018 Ana-Maria Šimundić


POČASNI ČLANOVI HDMBLM

Prof.dr. Anton Holasek (Graz, Austrija) – od 25.04.1993.
Prof.dr. Victor Blaton (Brugge, Belgija) – od 25.04.2003.
Prof.dr. Mathias Müller (Beč, Austrija) – od 25.04.2003.
Prof.dr. Gábor L. Kovács (Pečuh, Mađarska) – od 17.05.2007.
Prof.dr. Jocelyn M. B. Hicks (Washington, DC, SAD) – od 14.06.2007.
Prof.dr. Andrea Rita Horvath (Szeget, Mađarska / Sydney, Australija) – od 08.06.2013.
Prof.dr. Simone Zerah (Bagnolet, Francuska) – od 08.06.2013.
Prof.dr. Giuseppe Lippi (Parma, Italija) – od 08.06.2013.

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

  • +385 (0) 1 48 28 133
  • Boškovićeva 18
    Zagreb
    Hrvatska
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.