Stručna predavanja - Podružnica Istarske, Primorsko-goranske i Ličke regije

KBC Rijeka, 13.06.2024
Prof.dr.dc. Dubravka Juretić (FBF) „Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu - 70 godina upornosti, razvoja i iskustva“

Ročko polje, 28.11.2023.

Doc. dr. sc. Lora Dukić, KZLD, KBC Rijeka: „Kako umanjiti utjecaj stresa na razvoj bolesti“?

Rijeka, 11. listopada 2023.

Lucija Franin, mag.med.biochem: „Kako ispitati stabilnost analita?“
 
Online, Zoom, 20. travnja 2023.
Gorana Bonifačić, mag.med.biokem.: „Izazovi privatizacije MBL u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“

Ročko polje, 01. prosinac 2022.
Mihovil Horvat, mag.med.biokem: "Terapijsko praćenje antipsihotika u krvi"
Vesna Šupak Smolčić, spec.med.biokem: Izvještaj iz HKMB


Rijeka, 9. lipnja 2022.

Vedrana Koroman Dropulić, mag.med.biokem: „ Probir sindroma Down u prvom tromjesečju“
Vesna Šupak Smolčić, spec.med.biokem: Izvještaj iz HKMB


On-line, Zoom 16. prosinca 2021.

Pavica Šonjić, mag.med.biokem: „ Mišljenje kliničara o kritičkim vrijednostima laboratorijskih pretraga“
Vesna Šupak Smolčić, spec.med.biokem: Izvještaj iz HKMB


Pula, 26. veljače 2020.

Zoran Baćić,mag.lab.biomed.: „Kontrola kvalitete temeljena na rezultatima pacijenata“
Maja Špelić, mag.med.biokem.: „Praktična primjena Bull-ovog algoritma“

Rijeka, 10. listopada 2019.
Anja Radovan, dr.med.: „Wilsonova bolest-prikaz slučaja“
Mihael Selar, mag.med.biochem.: „Analitičke tehnike za određivanje koncentracije bakra u serumu i urinu“


Pula, 18. lipnja 2019.

Jelena Vlašić Tanasković, mag. med. biochem.: "Komutabilnost: definicije, značaj i metode ispitivanja"


Rijeka, 4.travnja 2019.

Jasna Leniček Krleža: CROQALM: tko, što i zašto?
Marko Marciuš: Kalprotektin vs. kolonoskopija - cost benefit analiza


Pula, 29.11.2018.

dr.sc. Irena Brčić Karačonji, mag.med.biokemije: "Testiranje na droge na radnom mjestu"


Rijeka, 20.09.2018.

Snježana Hrabrić Vlah, spec. med. biokemije: Dijagnostička vrijednost i ispitivanje optimalne granične vrijednosti za tumorske biljege HE4 i CA125 te ROMA indeksa - naši rezultati


Pula, 24. svibnja. 2018.

1. Patricija Banković Radovanović, spec. med. biokemije i lab. medicine: Oralna antikoagulantna terapija – laboratorijski aspekti
2. Dr.med. Tanja Živković-Mikulčić, spec. transfuziolog: Oralna antikoagulantna terapija – klinički aspekti


Rijeka, 22. ožujka 2018.

Martina Mavrinac: Baze podataka utemeljene na dokazima u biomedicini


Ročko polje, 08. prosinca 2017.

Koraljka Mittel: Metode određivanja koncentracije hormona


Rijeka, 19. listopada 2017.

Tina Brenčić: Stabilnost kalija, natrija i klorida u uzorku seruma neodvojenog od stanica - osvrt na predanalitičke zahtjeve određivanja elektrolita


Pula, 1. 
lipnja 2017.
Jasminka Matica: Uloga laboratorijske dijagnostike u otkrivanju i klasifikaciji kronične bubrežne bolesti: nacionalne preporuke


Rijeka, 27.travnja 2017.

Maja Špelić: Metabolički sindrom i nealkoholna masna bolest jetre iz perspektive MBL


Ročko polje, 9. prosinca 2016.

Jasmina Simović Medica: Heparinom inducirana trombocitopenija – dijagnostičko-terapijski postupci i prikaz slučaja


Ročko polje, 16. lipnja 2016.

1. Brankica Mijandrušić Sinčić: Upalna bolest crijeva – jedna ili više bolesti?
2. Merica Aralica: Što kaže smjernica o fekalnom kalprotektinu u dijagnostici IBD-a?


Rijeka, 17. ožujak 2016.
Vesna Šupak Smolčić: Biološka varijabilnost - teorijske osnove i najčešće primjene


Rijeka, 21. siječnja 2016.
Goran Bulatović: Zaboravljena priča o TSH


Pula, 17. prosinca 2015.
Milan Horvat: Radijacijski sindrom


Rijeka, 03. studeni 2015.

1. Luka Zaputović: Dijagnostička važnost srčanih biljega NT-proBNP i hs-cTnT
2. Snježana Hrabrić Vlah: Mjerenje srčanih biljega u dijagnostici hitnih stanja - laboratorijski prikaz


Rijeka, 29. listopada 2015.

Marija Kocijančić: Menadžment predanalitičke faze: utjecaj korištenja epruveta sa tekućim citratom na dijagnozu gestacijskog dijabetesa


Pula, 5.veljače 2015.
Lorena Ongaro: Rutinski laboratorijski testovi u trudnoći


Rijeka, 24. rujna 2014.
Blaženka Grahovac: Molekularne metode u dijagnostici tumora


Pula, 23. svibnja 2014.
Rahela Ravnić: Kako provoditi kvalitetnu predanalitičku fazu


Opatija, 18. prosinca 2013.
Milan Horvat: Trans masne kiseline (TMA) u hrani


Pula, 26. rujna 2013.
Slavica Batičić: Fotometrijsko određivanje elektrolita


Opatija, 11. travnja 2013.
Merica Aralica: Novorođenački probir i potvrda cistične fibroze (CF) Pula, 8. veljače 2013.
Željko Miše:Laboratorij kao nosilac promjena 


Rijeka, 11. prosinca 2012.
Renat Mujagić: Učinci intravenske primjene željezovog glukonata (Ferrlecit ®) na antioksidacijski i mineralni status u bolesnika liječenih hemodijalizom

 

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

  • +385 (0) 1 48 28 133
  • Boškovićeva 18
    Zagreb
    Hrvatska
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.