Stipendisti

  • Natječaj za dodjelu stipendija HDMBLM za sudjelovanje na IFCC WorldLab 2024 koji će se održati od 26. do 30. 05. 2024. u Dubai, UAE

   Poštovani članovi i članice,

   Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu raspisuje natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za sudjelovanje na IFCC WorldLab 2024 koji će se održati od 26. do 30. 05. 2024. u Dubai, UAE. 
   HDMBLM će dodijeliti 2 stipendije, svaka u iznosu do 1.700,00 EUR, kojom je predviđeno pokrivanje troškova pune kotizacije, puta i smještaja.
   Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama te mora imati prihvaćen posterski sažetak.

   Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM 2024 najkasnije do 08. 03. 2024. 

   Prijava treba sadržavati:

   • prijavljeni posterski sažetak (sažetci u obliku ankete, case report i analitycal case reporta se neće razmatrati za edukacijsku stipendiju),
   • obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka (može biti poslana i naknadno ukoliko potvrdu još niste dobili),
   • kratki životopis s popisom objavljenih radova.

   Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:

     Šifra rada:
     Kriterij da ne
   1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
   2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
   3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
   4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
   5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
   6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
   7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
   8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
   9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0

   Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
   2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 2 0
   3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
   4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                2 0
   5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
   6. Autor ima < 35 godina. 1 0
   7. Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja. 1 0
   8. Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu. 1 0
   9. Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru. 1 0
   10. Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru. 2 0

   Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.

   Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnim godinama nisu već osvojili edukacijsku ili istraživačku stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u prethodnoj ili tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

   Rezultati stipendija će biti objavljeni do 14. ožujka 2024.

   Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti

   Povjerenstvo za edukaciju HDMBLM-a

  • Natječaj za edukacijske stipendije HDMBLM za sudjelovanje na 10. kongresu HDMBLM s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati od 28. rujna do 01. listopada 2022. u Zagrebu u organizaciji podružnice Slavonije i Baranje HDMBLM-a

   Drage kolegice i kolege,

   Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) raspisuje natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za sudjelovanje na 10. kongresu HDMBLM s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati od 28. rujna do 01. listopada 2022. u Zagrebu.

   HDMBLM će dodijeliti stipendije koje pokrivaju troškove pune rane kotizacije.

   Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama, prihvaćenim posterskim sažetkom i prijavom dostavljenom na vrijeme. 

   Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM 2022 najkasnije do 29. srpnja 2022. uz  napomenu da potvrda o prijavi sažetka od strane organizatora kongresa može biti naknadno poslana, ali najkasnije do 01 kolovoza 2022.

   Prijava treba sadržavati:

   • prijavljeni posterski sažetak koji predstavlja rezultate istraživanja(sažetci u obliku revijalnog članka ili case reporta se neće razmatrati za edukacijsku stipendiju)
   • obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
   • kratki životopis s popisom objavljenih radova.

   Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:

     Šifra rada:
     Kriterij da ne
   1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
   2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
   3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
   4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
   5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
   6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
   7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
   8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
   9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0

   Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
   2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 2 0
   3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
   4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                2 0
   5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
   6. Autor ima < 35 godina. 1 0
   7. Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja. 1 0
   8. Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu. 1 0
   9. Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 1 0
   10. Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 2 0

   Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.

   Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnim godinama nisu već osvojili edukacijsku ili istraživačku stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u prethodnoj ili tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

   Rezultati stipendija će biti objavljeni do 17. kolovoza 2022.

   Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti ili dobiti na mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Vanja Raščanec, predsjednica povjerenstva za edukaciju HDMBLM-a)

   Vaše povjerenstvo za edukaciju HDMBLM-a

    

   HDMBLM stipendije za 6th EFLM Preanalytical Phase Conference 2022.

   Pozivamo sve kolege i kolegice da se prijave na natječaj za dodjelu stipendija autorima kojima su prihvaćeni posteri za sudjelovanje na EFLM Preanalytical Phase Conference 2022. koja se održava u virtualnom obliku u trajanju od 15.3. do 18.3.2022. 

   Prijava postera za navedeni događaj traje do 31. siječnja 2022. 
   Dobitnicima stipendija osigurana je kotizacija za navedeni događaj.

   Kako biste ostvarili pravo prijave za edukacijsku stipendiju morate biti član HDMBLM i prvi autor prihvaćenog posterskog sažetka.
   Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM_EFLM Preanalytical Phase Conference najkasnije do 7. veljače.2022 

   Prijava treba sadržavati:

   prijavljeni posterski sažetak, obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka, kratki životopis s popisom objavljenih radova.

   Kao i do sada, prijavljene sažetke će ocjenjivati tročlana komisija prema sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
   2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
   3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
   4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
   5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
   6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
   7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
   8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
   9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0
   Ukupno bodova za poster  9 


   Ukupan najveći broj bodova za posterski sažetak je 27. Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocjenit će se CV autora prema dolje sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
   2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 1 0
   3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
   4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                1 0
   5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
   6. Autor ima < 35 godina. 1 0
   Ukupno bodova za CV  

   Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u tekućoj godini nisu već osvojili stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama:http://hdmblm.hr/hr/stipendisti.

   Povjerenstvo za edukaciju HDMBLM


    

   HDMBLM stipendije za EuroMedLab 2021.

   Drage kolegice i kolege,

   HDMBLM raspisuje natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za sudjelovanje na EuroMedLab 2021. koji će se održati od 28. studenog do 02. prosinca 2021. Dobitnicima stipendija osigurana je kotizacija za navedeni događaj.

   Kako biste ostvarili pravo prijave za edukacijsku stipendiju morate biti član HDMBLM i prvi autor prihvaćenog posterskog sažetka.

   Sažetak za Kongres je potrebno prijaviti na službenoj stranici www.euromedlab2021munich.org do 31. kolovoza 2021. Obavijest o prihvaćanju sažetaka autori će zaprimiti do 01. listopada 2021.

   Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: 
   Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM_eurolabmed2021 najkasnije do 05. listopada 2021.

   Prijava treba sadržavati:
   prijavljeni posterski sažetak, obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka, kratki životopis s popisom objavljenih radova.

   Kao i do sada, prijavljene sažetke će ocjenjivati tročlana komisija prema sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
   2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
   3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
   4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
   5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
   6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
   7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
   8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
   9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0
   Ukupno bodova za poster  9 


   Ukupan najveći broj bodova za posterski sažetak je 27. Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocjenit će se CV autora prema dolje sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
   2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 1 0
   3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
   4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                1 0
   5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
   6. Autor ima < 35 godina. 1 0
   Ukupno bodova za CV  

   Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u tekućoj godini nisu već osvojili stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučajuda nema dovoljan broj ostalih prijava.

   Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama:  http://hdmblm.hr/hr/stipendisti.

   Ovim putem vas pozivamo da budete vrijedni, napišete i prijavite sažetak te se prijavite na natječaj za stipendiju HDMBLM.

   Iskoristite priliku i možda baš Vi budete izabrani kandidat za sudjelovanje na EuroMedLab 2021.

   Povjerenstvo za edukaciju HDMBLM

    
   Edukacijske stipendije HDMBLM za sudjelovanje na 23. IFCC-EFLM europskom kongresu kliničke kemije i laboratorijske medicine koji će se održati 19.-23.05.2019. u Barceloni, Španjolska
    
   Drage kolegice i kolege,


   Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu raspisuje natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za sudjelovanje na 23. IFCC-EFLM europskom kongresu kliničke kemije i laboratorijske medicine koji će se održati 19.-23.05.2019. u Barceloni, Španjolska.

   HDMBLM će u suradnji s našim partnerima dodijeliti stipendije kojima će biti osiguran edukacijski paket: troškovi kotizacije, puta i smještaja. Iznos edukacijskog paketa je 11000 kn. Molim stipendiste za odabir najpovoljnijeg načina putovanja i smještaja (maksimalno 4 noćenja).

   Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama te mora imati prihvaćen posterski sažetak (kao prvi autor).
   Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM najkasnije do 08.03.2019. godine (07./08.03.2019. ponoć).

   Prijava treba sadržavati:
   1) prijavljeni posterski sažetak,
   2) obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
   3) kratki životopis s popisom objavljenih radova

   Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:

     Šifra rada:
     Kriterij da ne
   1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
   2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
   3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
   4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
   5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
   6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
   7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
   8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
   9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0
   Ukupno bodova za poster  9  


   Ukupan najveći broj bodova za posterski sažetak je 27. Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
   2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 2 0
   3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
   4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                2 0
   5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
   6. Autor ima < 35 godina. 1 0
   7. Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja. 1 0
   8. Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu. 1 0
   9. Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 1 0
   10. Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 2 0
   Ukupno bodova za životopis 10  


   Ukupan najveći broj bodova za životopis je 10. Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.

   Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnoj godini nisu već osvojili stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

   Na natječaj za stipendiju se jedna osoba može prijaviti samo s jednim sažetkom.
   Rezultati stipendija će biti objavljeni do 22.03.2019.

   Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti

   Povjerenstvo za edukaciju HDMBLM

    
   Edukacijske stipendije HDMBLM za sudjelovanje na 5. EFLM konferenciji o predanalitičkoj fazi, koja će se održati 22.-23.03.2019 u Zagrebu
    
   Drage kolegice i kolege,
    
   Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu raspisuje natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za sudjelovanje na 5. EFLM konferenciji o predanalitičkoj fazi, koja će se održati 22.-23.03.2019 u Zagrebu.
   HDMBLM će u suradnji s našim partnerima dodijeliti stipendije kojima će biti osigurani troškovi kotizacije, a za dvoje dobitnika stipendije i troškovi puta te smještaja. Molim stipendiste za odabir najpovoljnijeg načina putovanja i smještaja. HDMBLM će jedino za put iz Dubrovnika odobriti troškove avionske karte, ukoliko se nađe takav stipendist.
    
   Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama te mora imati prihvaćen posterski sažetak (kao prvi autor).
   Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM najkasnije do 22.01.2019. godine (22./23.01.2019. ponoć).
   Prijava treba sadržavati:
    
   1) prijavljeni posterski sažetak,
   2) obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
   3) kratki životopis s popisom objavljenih radova
    
   Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:
     Šifra rada:
     Kriterij da ne
   1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
   2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
   3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
   4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
   5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
   6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
   7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
   8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
   9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0
   Ukupno bodova za poster  9  


   Ukupan najveći broj bodova za posterski sažetak je 27. Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
   2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 2 0
   3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
   4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                2 0
   5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
   6. Autor ima < 35 godina. 1 0
   7. Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja. 1 0
   8. Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu. 1 0
   9. Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 1 0
   10. Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 2 0
   Ukupno bodova za životopis 10  


   Ukupan najveći broj bodova za životopis je 10. Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.
   Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnoj godini nisu već osvojili stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

   Na natječaj za stipendiju se jedna osoba može prijaviti samo s jednim sažetkom.
   Rezultati stipendija će biti objavljeni do 03.02.2018. godine.

   Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti

   Povjerenstvo za edukaciju HDMBLM

   Produljenje roka za prijavu za edukacijske stipendije HDMBLM za sudjelovanje na 5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine koji će se održati 10-13 listopada 2018 u gradu Antalya, Turska
    
   Drage kolegice i kolege,
    
   Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu je produljio rok za prijavu na natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za sudjelovanje na 5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine koji će se održati 10-13 listopada 2018 u gradu Antalya, Turska.
    
   HDMBLM će dodijeliti 2 stipendije, svaka u maksimalnom iznosu od 10.000,00 kn, a dobitnicima stipendija bit će osigurani troškovi registracije, puta i smještaja.

   Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama te mora imati prihvaćen posterski sažetak (kao prvi autor).

   Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM najkasnije do 15.08.2018.

   Prijava treba sadržavati:
   1) prijavljeni posterski sažetak,
   2) obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
   3) kratki životopis s popisom objavljenih radova.

   Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:

     Šifra rada:
     Kriterij da ne
   1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
   2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
   3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
   4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
   5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
   6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
   7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
   8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
   9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0
   Ukupno bodova za poster  9  


   Ukupan najveći broj bodova za posterski sažetak je 27. Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
   2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 2 0
   3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
   4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                2 0
   5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
   6. Autor ima < 35 godina. 1 0
   7. Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja. 1 0
   8. Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu. 1 0
   9. Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 1 0
   10. Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 2 0
   Ukupno bodova za životopis 10  


   Ukupan najveći broj bodova za životopis je 10. Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.
   Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnoj godini nisu već osvojili stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.
   Na natječaj za stipendiju se jedna osoba može prijaviti samo s jednim sažetkom.
   Rezultati stipendija će biti objavljeni do 25.08.2018.
   Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti.

   Povjerenstvo za edukaciju HDMBLM

    
   Edukacijske stipendije HDMBLM za sudjelovanje na 9. kongresu HDMBLM s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati 09.-12. svibnja 2018. u Zagrebu

   Drage kolegice i kolege,

   Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu raspisuje natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za sudjelovanje na 9. kongresu HDMBLM s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati od 09. do 12. svibnja 2018. u Zagrebu.
   HDMBLM će dodijeliti 10 stipendija u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn, a dobitnicima stipendija bit će osigurani troškovi kotizacije.
   Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama te mora imati prihvaćen posterski sažetak.
   Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM 2018 najkasnije do 26. veljače 2018.

   Prijava treba sadržavati:
   1) prijavljeni posterski sažetak,
   2) obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
   3) kratki životopis s popisom objavljenih radova.
   Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:


     Šifra rada:
     Kriterij da ne
   1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
   2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
   3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
   4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
   5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
   6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
   7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
   8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
   9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0
   Ukupno bodova za poster  9  


   Ukupan najveći broj bodova za posterski sažetak je 27. Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
   2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 2 0
   3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
   4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                2 0
   5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
   6. Autor ima < 35 godina. 1 0
   7. Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja. 1 0
   8. Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu. 1 0
   9. Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 1 0
   10. Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 2 0
   Ukupno bodova za životopis 10  


   Ukupan najveći broj bodova za životopis je 10. Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.

   Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnoj godini nisu već osvojili stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

   Rezultati stipendija će biti objavljeni do 06. ožujka 2018.

   Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti.

   Povjerenstvo za edukaciju HDMBLM


     

   Edukacijske stipendije HDMBLM za sudjelovanje na "22nd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine", EuroMedLab 2017, Atena

   Drage kolegice i kolege,

   Zahvaljujući našim dugogodišnjim partnerima koji su i ovaj puta prepoznali vrijednost našeg programa edukacijskih stipendija, HDMBLM raspisuje natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za odlazak na "22nd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine", EuroMedLab 2017, koji će se održati u Ateni 11. – 15. lipnja 2017.

   HDMBLM dodjeljuje 2 stipendije u ukupnom iznosu od 11.000,00 kn, a dobitnicima stipendija osigurani su troškovi puta, kotizacije i smještaja.

   Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama te mora imati prihvaćen posterski sažetak.

   Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije EuroMedLab 2017 najkasnije do 7. ožujka 2017.

   Prijava treba sadržavati:

   1) prijavljeni posterski sažetak,
   2) obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
   3) kratki životopis s popisom objavljenih radova.

   Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:


     Šifra rada:
     Kriterij da ne
   1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
   2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
   3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
   4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
   5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
   6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
   7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
   8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
   9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0
   Ukupno bodova za poster  9  


   Ukupan najveći broj bodova za posterski sažetak je 27. Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
   2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 2 0
   3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
   4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                2 0
   5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
   6. Autor ima < 35 godina. 1 0
   7. Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja. 1 0
   8. Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu. 1 0
   9. Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 1 0
   10. Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 2 0
   Ukupno bodova za životopis 10  


   Ukupan najveći broj bodova za životopis je 10. Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.

   Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnoj godini nisu već osvojili stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

   Rezultati stipendija će biti objavljeni do 28. ožujka 2017.

   Dobitnici stipendije imaju obvezu napisati izvještaj o skupu kojem su nazočili te održati predavanje u obliku e-seminara ili predavanja u Podružnici, a u dogovoru s Povjerenstvom za edukaciju ili Predsjednikom podružnice.

   Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti.

   Ovim putem želimo zahvaliti donatorima edukacijskih stipendija za EuroMedLab 2017, tvrtkama MediLab i Roche.

   Ne propustite priliku sudjelovati na EuroMedLabu kongresu u Ateni i prijavite se na natječaj za stipendiju HDMBLM!

   Povjerenstvo za edukaciju HDMBLM


    

    

   Edukacijske stipendije HDMBLM za sudjelovanje na 4th EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase", Amsterdam

   Drage kolegice i kolege,

   Zadovoljstvo nam je i ove godine objaviti da će HDMBLM dodijeliti Edukacijske stipendije za sudjelovanje na "4th EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase" koji će se održati od 24-25. ožujka u 2017. godine u Amsterdamu.

   Edukacijske stipendije će pokriti troškove putovanja, smještaja i kotizacije sudionika u iznosu do 4.500,00 kn.
   Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama te mora imati prihvaćen posterski sažetak.

   Prijava mora sadržavati:
   1) kratki životopis,
   2) popis objavljenih radova,
   3) prijavljeni posterski sažetak,
   4) obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka.

   Prijavljeni sažeci biti će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su nepromijenjeni:

     Šifra rada:
     Kriterij da ne
   1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost).  1 0
   2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
   3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
   4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...).  1 0
   5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima.  1 0
   6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo).  1 0
   7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata.  1 0
   8. Zaključci rada sukladni su ciljevima.  1 0
   9. Rad je originalan (izvorno istraživanje).  1 0
   Ukupno bodova za poster    


   Ukupan najveći broj bodova za posterski sažetak je 27. Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se CV autora prema dolje sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   10. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
   11. Autor je objavio >=6 posterskih sažetaka. 2 0
   12. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
   13. Autor je objavio >=4 članaka u znanstvenim časopisima.                                     2 0
   14. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
   15. Autor ima < 35 godina. 1 0
   Ukupno bodova za CV    


   Molimo da svoje prijave šaljete na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM – EFLM-BD Amsterdam 2017, najkasnije do 15. siječnja 2017. godine.

   Povjerenstvo za trajno usavršavanje Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu će provoditi zaprimanje i ocjenu prispjelih prijava. Rezultati natječaja će biti dostupni na mrežnim stranicama HDMBLM do 24. siječnja 2017. godine.

   Dobitnici stipendije dužni su održati predavanje u obliku e-seminara ili predavanja u Podružnici, a u dogovoru s Povjerenstvom za edukaciju ili Predsjednikom podružnice.

   Želimo vam sreću!

   HDMBLM


    


   HDMBLM stipendije za 4. EFLM-UEMS kongres

   Drage kolegice i kolege,

   Podsjećamo vas da je za prijavu za stipendije HDMBLM za sudjelovanje na 4. EFLM-UEMS kongresu koji će se održati u Varšavi 21. – 24. rujna 2016. ostalo još malo više od dva tjedna.

   Rok za prijave za stipendije produžen je do 23. lipnja 2016., a dobitnici stipendija će biti objavljeni već 25. lipnja 2016. na stranicama HDMBLM.

   Naši vjerni partneri svojim su nesebičnim donacijama osigurali čak 10 stipendija u iznosu od 7.000,00 kn. Iznos stipendije pokriva troškove puta, kotizacije i smještaja tijekom trajanja kongresa.

   Za ostvarivanje prava prijave za edukacijsku stipendiju morate biti član HDMBLM i prvi autor prihvaćenog sažetka, a prijava treba sadržavati:

   1) prijavljeni posterski sažetak,
   2) obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
   3) kratki životopis s popisom objavljenih radova.


   Vaše cijenjene prijave za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM_4.EFLM-UEMS.

   Kriteriji prema kojima tročlana komisija ocjenjuje pristigle prijave su ostali nepromijenjeni:

     Kriterij da ne
   1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi).  1 0
   2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
   3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
   4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...).  1 0
   5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima.  1 0
   6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo).  1 0
   7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata.  1 0
   8. Zaključci rada sukladni su ciljevima.  1 0
   9. Rad je originalan (izvorno istraživanje).  1 0
   Ukupno bodova za poster 9  


   Ukupan najveći broj bodova za posterski sažetak je 27. Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se CV autora prema sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   10. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
   11. Autor je objavio >=6 posterskih sažetaka. 1 0
   12. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
   13. Autor je objavio >=4 članaka u znanstvenim časopisima.                                     1 0
   14. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
   15. Autor ima < 35 godina. 1 0
   Ukupno bodova za CV 6  


   Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u tekućoj godini nisu već osvojili neku od stipendija HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da se prijavi manji broj osoba od dostupnog broja stipendija.

   Nadamo se da nećete propustiti priliku da sudjelujete na ovom, sada već tradicionalnom, velikom kongresu s brojnim zanimljivim temama.

   Ovim putem zahvaljujemo tvrtkama: Beckman Coulter, Biomax, Diagnostica Skalpeli, Diahem, Medilab, Roche i Siemens koje su prepoznale vrijednost edukacijskih stipendija HDMBLM!

   Sretno svima!

   Povjerenstvo za edukaciju HDMBLM

    
   Edukacijske stipendije za 15. EFLM tečaj u Zagrebu i 8.Kongres HDMBLM u Rijeci
   2. lipnja 2015.

   Drage kolegice i kolege,

   Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da HDMBLM ponovno dodjeljuje edukacijske stipendije za:

   1. 8. Kongres HDMBLM koji će se održati od 22. 9.-26. 9. 2015. u Rijeci – 6 stipendija;
   2. 15. EFLM Continuing Postgraduate Course in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine pod nazivom "How to assess the quality of your method?", koji će se održati u Zagrebu od 24. 10. – 25. 10. 2015. – 10 stipendija.

   Edukacijske stipendije će pokriti troškove putovanja, smještaja i kotizacije sudionika u iznosu do 2.000,00 kn za 15. EFLM Continuing Postgraduate Course in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine te do 6.000,00 kn za 8. Kongres HDMBLM.

   Kako biste ostvarili pravo prijave za Edukacijsku stipendiju, morate biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu te biti prvi autor prihvaćenog posterskog sažetka.
   Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u tekućoj godini nisu već osvojili jednu od brojnih stipendija koje dodjeljuje HDMBLM (Porto, LOKUS, Pariz). Članovi koji su dobili stipendiju u tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

   Povjerenstvo za edukaciju Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu će provoditi zaprimanje i ocjenu prispjelih prijava. Prijavljeni sažeci biti će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Posterski sažeci će se bodovati prema sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi).  1 0
   2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
   3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
   4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...).  1 0
   5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima.  1 0
   6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo).  1 0
   7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata.  1 0
   8. Zaključci rada sukladni su ciljevima.  1 0
   9. Rad je originalan (izvorno istraživanje).  1 0
   Ukupno bodova za poster 9  


   Ukupan najveći broj bodova za posterski sažetak je 27. Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocjenit će se CV autora prema dolje sljedećim kriterijima:

     Kriterij da ne
   10. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
   11. Autor je objavio >=6 posterskih sažetaka. 1 0
   12. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
   13. Autor je objavio >=4 članaka u znanstvenim časopisima.                                     1 0
   14. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
   15. Autor ima < 35 godina. 1 0
   Ukupno bodova za poster 6  


   Prijava za stipendije treba sadržavati:

   1. prijavljeni posterski sažetak,
   2. obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
   3. kratki životopis s popisom objavljenih radova.


   Molimo da svoje prijave šaljete na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM_ime skupa.

   Rokovi za prijavu su slijedeći:

     Rok za slanje prijava Rezultati natječaja
   8. Kongres HDMBLM 20.06.2015. 30.06.2015.
   15. EFLM Continuing Postgraduate Course in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 04.09.2015. 10.09.2015.

    

   Koristimo priliku kako bismo zahvalili našim donatorima koji su svojim doprinosom financijski podržali projekt edukacijskih stipendija HDMBLM-a:

   • MEDiLAB d.o.o.
   • Biomax d.o.o.

   Veselimo se Vašim prijavama.

   HDMBLM    Edukacijske stipendije HDMBLM za sudjelovanje na "21st IFCC-EFCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine"
   20. siječnja 2015.

   Drage kolegice i kolege,

   osobito nam je zadovoljstvo objaviti da će HDMBLM dodijeliti dvije Edukacijske stipendije za sudjelovanje na "21st IFCC-EFCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine", koji će se održati od 21-25. lipnja 2015. godine u Parizu.
   Edukacijske stipendije će pokriti troškove putovanja, smještaja i kotizacije sudionika u iznosu do 14 000 kn.
   Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu i imati prihvaćen posterski sažetak.

   Prijava mora sadržavati:
   1) kratki životopis,
   2) popis objavljenih radova,
   3) prijavljeni posterski sažetak,
   4) obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,

   Molimo da svoje prijave šaljete na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM – Euromedlab Pariz 2015, najkasnije do 15. travnja 2015. godine.
   Povjerenstvo za trajno usavršavanje Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu će provoditi zaprimanje i ocjenu prispjelih prijava. Rezultati natječaja će biti dostupni na mrežnim stranicama HDMBLM do 25. travnja 2015. godine.

   Vidimo se u Parizu!
   HDMBLM 

 •  10. kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s međunarodnim sudjelovanjem

  Zagreb, Hrvatska, 28. rujna do 1. listopada 2022.

  Zaprimljeno prijava: 34
  Dodijeljeno stipendija: 16

  Dobitnici:

  • Banković Radovanović Patricija„PRAĆENJE DINAMIKE KONCENTRACIJE SARS-COV-2 IGG ANTITIJELA NAKON CIJEPLJENJA OSOBA KOJE SU PREBOLJELE COVID-19“
  • Blagec Viktorija„BROJ TROMBOCITA I TROMBOCITNI INDEKSI KOD BOLESNIKA S TRAUMOM“
  • Bogić Anamarija„PROCJENA PRECIZNOSTI I GRANIČNE VRIJEDNOSTI BILJEGA PIVKA-II U BOLESNIKA S KRONIČNOM BOLESTI JETRE“
  • Čolan Nikolina„VERIFIKACIJA EMIT METODE ZA ODREĐIVANJE ANTIEPILEPTIKA NA UREĐAJU DXC 700 AU“
  • Đuras Anamarija„USPOREDBA RAČUNSKE I IMUNOKEMIJSKE METODE ODREĐIVANJA SLOBODNOG TESTOSTERONA“
  • Franin Lucija„ISPITIVANJE STABILNOSTI BIKARBONATA U SERUMU NA SOBNOJ TEMPERATURI – UTJECAJ VREMENA DO CENTRIFUGIRANJA I IZLOŽENOSTI ZRAKU NA MJERENJE BIKARBONATA“
  • Friščić Iva„VERIFIKACIJA CALIPER (CANADIAN LABORATORY INITTIATIVE ON PAEDIATRIC REFERENCE INTERVALS) REFERENTNIH INTERVALA U KLINIČKOJ BOLNICI MERKUR“
  • Ivić Matea„C- REAKTIVNI PROTEIN – USPOREDIVOST U UZORCIMA SERUMA I PLAZME“
  • Marević Sanja„USPOREDBA DIREKTNOG I RAČUNSKOG LDL-KOLESTEROLA POMOĆU FRIEDEWALD, MARTIN/HOPKINS I SAMPSON FORMULE“
  • Matišić Ena„ATELLICA IM® ATG II: NOVA METODA ZA ODREĐIVANJE PROTUTIJELA NA TIREOGLOBULIN. ANALITIČKA VERIFIKACIJA I USPOREDIVOST S ADVIA CENTAUR XP® ATG METODOM“
  • Njire Bratičević Marina„USPOREDBA C_REAKTIVNOG PROTEINA NA UREĐAJU DYMIND DF50 I DxC 700AU“
  • Pocrnja Ana„FERITIN KAO PREDIKTOR TEŠKOG OBLIKA BOLESTI KOD COVID-19 PACIJENATA“
  • Vrdoljak Colo-Iva„VERIFIKACIJA METODE ZA ODREĐIVANJE TIREOGLOBULINA NA ANALIZATORU ATELLICA SOLUTION IM 1300“
  • Vuga Ivana„IZVJEŠTAVANJE UKUPNOG BROJA STANICA S JEZGROM UZ BROJ LEUKOCITA U RAZLIČITIM VRSTAMA EKSTRAVASKULARNIH UZORAKA – ANALIZA RIZIKA“
  • Vuljanić Dora„ANALITIČKA I KLINIČKA EVALUACIJA ČETIRI SEROLOŠKA TESTA ZA SARS-COV-2 – OBAVEZA LABORATORIJA“
  • Tomić Franciska„USPOREDBA AUTOMATIZIRANE METODE ZA ODREĐIVANJE BRZINE SEDIMENTACIJE ERITROCITA S REFERENTNOM METODOM PO WESTERGRENU“
   
  6th EFLM Preanalytical Phase Conference 2022
  Online događaj, 15. do 18. ožujka 2022.
   
  Zaprimljeno prijava: 6
  Dodijeljeno stipendija: 6 
   
  Dobitnici:
   
  1. Martha Koržinek (Klinika za dječje bolesti Zagreb) 
   "Clotted samples in the pediatric population"
  2. Ivana Marković (KBC Osijek) 
   "Microscopic Mass Spectrometry of white blood cells: resolving the blood smear preparation issues"
  3. Marijana Miller (KBC Sestre milosrdnice) 
   "Frozen sample pool should not be used as internal quality assessment for L index"
  4. Anamarija Rade (OB Varaždin) 
   "Effect of hemolysis and lipemia on measurement of erythrocyte sedimentation rate on CUBE30 touch"
  5. Anita Radman (KBC Sestre milosrdnice) 
   "Is MTHFR polymorphism testing appropriately used in clinical practice?"
  6. Alen Vrtarić (KBC Sestre milosrdnice) 
   "Local tehnical validation of Vacuette® blood collection tubes with gel separator"

   

  24. IFCC-EFLM Europski kongres kliničke kemije i laboratorijske medicine (EuroMedLab München 2021)
  München, Njemačka, 28. studenog do 02. prosinca 2021.

  Zaprimljeno prijava: 4
  Dodijeljeno stipendija: 2

  Dobitnici:

  1. Petra Pozaić, Dječja bolnica Srebrenjak, Zagreb: "Change of eosinophil reference interval and its impact on interpretation of patient results " 
  2. Ivana Zec, KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb: "Urinary free cortisol – estimating the upper reference limit in Croatian population on the Abbott Architect i2000 "


  23. IFCC-EFLM Europski kongres kliničke kemije i laboratorijske medicine (EuroMedLab Barcelona 2019)

  Barcelona, Španjolska, 19. do 23. svibnja 2019.

  Zaprimljeno prijava: 9
  Dodijeljeno stipendija: 5

  Dobitnici:

  1. Helena Čičak, KB Sveti Duh, Zagreb: "Verification of reference interval for alpha1-microglobulin in urine"
  2. Lora Dukić, KB Sveti Duh, Zagreb: "Comparison of skin prick test results with serum specific and total immunoglobulin E concentrations measured on Immulite®2000 XPi analyzer"
  3. Marija Kocijančić, University Hospital Halle, Njemačka: "Analysis of interchangeability and indirect reference ranges of sodium, potassium, glucose, lactate and hemoglobin measured on point of care and central laboratory analyzers"
  4. Ines Šahinović, KBC Osijek, Osijek:"Therapeutic monoclonal antibody interference in electrophoretic and immunofixation techniques“
  5. Dora Vuljanić, KB Sveti Duh, Zagreb: "Verification of body fluid mode on hematology analyzer Siemens Advia 2120i".


  5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine
  Antalya, Turska, 10. do 13. listopada 2018.

  Zaprimljeno prijava: 7
  Dodijeljeno stipendija: 2

  Dobitnici:

  1. Dubravka Petro, KB Sveti Duh, Zagreb
  2. Vesna Horvat, KBC Osijek, Osijek


  9. kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s međunarodnim sudjelovanjem
  Zagreb, 09. do 12. svibnja 2018.

  Zaprimljeno prijava: 33
  Dodijeljeno stipendija: 22

  Dobitnici:

  1. Rinea Barbir, Klinička Bolnica Merkur, Zagreb
  2. Tina Brenčić, Opća bolnica Pula, Pula
  3. Katarina Čepić, KBC Split, Split
  4. Andrea Čeri, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
  5. Ana Dojder, KB Sveti Duh, Zagreb
  6. Lovorka Đerek, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  7. Sanja Marević, Klinika za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević ", Zagreb
  8. Ivana Marković, KBC Osijek, Osijek
  9. Milena Njegovan, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  10. Marina Njire Bratičević, OB Dubrovnik, Dubrovnik
  11. Tihana Pavošević, KBC Osijek, Osijek
  12. Antonija Perović, OB Dubrovnik, Dubrovnik
  13. Anita Somborac, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
  14. Jelena Starčić, KB Dubrava, Zagreb
  15. Dragana Šegulja, KBC Zagreb, Zagreb
  16. Ana Škaričić, KBC Zagreb, Zagreb
  17. Marina Tomičević, KB Dubrava, Zagreb
  18. Valentina Vidranski, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  19. Dora Vuljanić, KB Sveti Duh, Zagreb
  20. Lara Milevoj Kopčinović, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  21. Marko Ris, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
  22. Marijana Jovanović, KB Dubrava, Zagreb

   

  22nd IFCC-EFLM European Congressof Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, EuroMedLab 2017
  Atena, 11. do 15. lipnja 2017.

  Zaprimljeno prijava: 6
  Dodijeljeno stipendija: 2

  Dobitnici:

  1. VerificationofBühlmannFaecalCalprotectin test (fcalturbo test) on Abbott Architect c8000 Analyzer
   Milena Njegovan, Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice"
  2. Interchangeabilityof CD34+ cellsquantification for clinicalpurpose
   Matea Zorić, Klinička bolnica Merkur

   

  4th EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase,
  Amsterdam, 24. do 25. ožujka 2017.

  Zaprimljeno prijava:18
  Dodijeljeno stipendija: 3

  Dobitnici:

  1. Tourniquet influence on ionized calcium determination: to be avoided or to be applied?
   Ana Milčić, OB Dubrovnik, Dubrovnik
  2. Melanin as preanalytical factor responsible for unsuccessful PCR analysis of BRAF mutations
   Sanja Kožaj, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  3. Stability of potassium (K), sodium (Na), chloride (Cl) and hemolysis index (HI) in serum after prolonged (8 hours) contact with blood cells
   Tina Brenčić, OB Pula, Pula

   

  Lokus 2016
  Tuheljske toplice, 8. do 9. travnja 2016

  Zaprimljeno prijava:58
  Dodijeljeno stipendija: 37

  Dobitnici:

  1. Utječe li smanjenje vremena izdavanja nalaza (TAT, turn around time) na potrošnju laboratorija?
   Adriana Bokulić, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  2. Procjena uštede prilikom određivanja LDL kolesterola
   Gorana Bonifančić, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka
  3. Rezultati parametara hitne laboratorijske dijagnostike iz uzorka arterijske krvi
   Maja Bušić, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  4. Određivanje laktata u venskoj plazmi – koji antikoagulans izabrati: K3EDTA ili KOX?
   Monika Doželenić, KBC Zagreb, Zagreb
  5. CROQALM: Osvrt i procjena kvalitete rada medicinsko biokemijskih laboratorija u Republici Hrvatskoj na temelju rezultata nacionalnog programa vanjske kontrole kvalitete u 2015
   Ana Grzunov, Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini (CROQALM), Zagreb
  6. Venska i arterijska krv u hitnom laboratoriju – postoji li razlika?
   Aida Hadži-Ergić, KBC Zagreb, Zagreb
  7. Pouzdanost broja trombocita i leukocita u prisutnosti velikih trombocita
   Martina Horvat, KBC Zagreb, Zagreb
  8. Stabilnost uzorka za određivanje brzine sedimentacije eritrocita u K3EDTA epruveti
   Marija Kocijančić, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka
  9. Financijske uštede ograničenog naručivanja laboratorijskih pretraga
   Bojana Kranjčec, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Zabok
  10. Verifikacija metode i dinamika tendera – Jesmo li u nemogućoj misiji?
   Sanja Krtanjek, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  11. Racionalizacija laboratorijskog poslovanja primjenom smjernica kod ispitivanja funkcije štitnjače
   Maja Lukić, KBC Osijek, Osijek
  12. Može li stupanj ikterije učinjen lipemija-ikterija-hemoliza indikatorom na biokemijskom analizatoru biti dostatan podatak za izgled seruma (LB304) na laboratorijskom nalazu?
   Bojana Magdić, Klinika za dječje bolesti Zagreb
  13. Doprinosi li izbor in houseprotokola za određivanje katekolamina boljem financijskom poslovanju laboratorija?
   Domagoj Marijančević, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  14. Usporedba dviju metoda za određivanje brzine sedimentacije eritrocita
   Koraljka Mittel, Poliklinika Medico, Rijeka
  15. Osmišljavanje i primjena bis složenica hematoloških pretraga u cilju smanjenja ručnih intervencija tijekom validacije nalaza i pripreme sustava za autovalidaciju
   Ana Mlinarić, Klinički bolnički centar Zareb
  16. Racionalizacija laboratorijskih troškova promjenom vrste uzorka: ionizirani kalcij u serumu
   Nora Nikolac, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  17. Uštede prilikom određivanja feritina
   Jelena Omazić, Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana
  18. Verifikacija enzimske metode za određivanje HbA1c u punoj krvi na analizatoru Abbott ARCHITECT c8000
   Dijana Pamuković Jaram, Opća bolnica šibensko-kninske županije
  19. Utjecaj akreditacijskog postupka na održavanje laboratorijske opreme
   Marina Pavić, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  20. Kolika se ušteda može postići racionalizacijom laboratorijske dijagnostike pri obradi bolesnika sa sumnjom na akutni infarkt miokarda?
   Kornelija Perković-Radojković, Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb
  21. Kako smanjiti materijalni trošak izrade analize D-dimera uz istu nabavnu cijenu reagensa?
   Dubravka Petro, Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb
  22. Analitičke karakteristike metoda za terapijsko praćenje koncentracije ukupne mikofenolne kiseline u transplantiranih bolesnika
   Marko Ris, Klinička bolnica Merkur
  23. Određivanje kalprotekina u uzorku fecesa – usporedba metoda
   Tara Rolić, KBC Osijek, Osijek
  24. Koliko se liječnici u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice pridržavaju smjernica prilikom ordiniranja visoko osjetljivog troponina I?
   Andrea Saračević, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  25. 1 ml uzorka citratne krvi dovoljan je za globalne koagulacijske pretrage kod pacijenata s normalnim hematokritom
   Fran Smaić, KBC Zagreb, Zagreb
  26. Usporedna metoda za troponin I - financijska isplativost vs. dobra laboratorijska praksa
   Nena Stančin, KB Dubrava, Zagreb
  27. Usporedba hemoglobina A1c na analizatorima Beckman Coulter AU680, Abbott Architect i Bio Rad D-10
   Jelena Starčić, KB Dubrava, Zagreb
  28. Arterijska krv kao uzorak za mjerenje elektrolita i metabolita na POCT uređajima
   Andrea Tumpa , KBC Zagreb, Zagreb
  29. Utjecaj intervencije laboratorija na racionalnije korištenje analiza tumorskih biljega
   Adriana Unić, KB Dubrava, Zagreb
  30. Načini zadavanja pretraga - mogućnosti uštede primjenom refleksnog testiranja
   Ines Vukasović, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  31. Analiza in vitro stanične apoptoze i nekroze humanih mononuklearnih stanica inducirane srebrnim nanočesticama
   Barbara Vuković, KBC Osijek, Osijek
  32. Upoređivanje rezultata parametara krvne slika na tri hematološka analizatora: Advia2120,Cell Dyn 3700 i Cell Dyn Sapphire
   Nermina Klapuh-Bukvić, Univerzitetski klinički centar Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  33. Evaluacija testaSTAT High Sensitive Troponin-I na biokemijskom analizatoru Architect ci8200
   Ermin Begović, Univerzitetski klinički centar Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  34. Učinci hemolize na rezultate mjerenja aktivnosti serumskog CK i CK-MB
   Senaida Begović-Karavdić, Institut za kliničku hemiju i biohemiju Univerzitetsko-klinički centar Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  35. Validacija određivanja kalcija, magnezija i urata u kondenzatu izdaha
   Josipa Pavić, Županijska bolnica „Dr. fra Mihovil Sučić" Livno, Bosna i Hercegovina
  36. Uvođenje elektronskog kartona za distribuciju uzoraka u druge laboratorije kao mera smanjenja laboratorijskih grešaka
   Bojana Pavlović, Klinički centar Srbije, Beograd
  37. Korištenje izračunavanja sigma metrike kod procjene kvaliteta određivanja elektrolita na biokemijskom analizatoru Architect ci8200
   Elma Kučukalić, Univerzitetski klinički centar Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   


  4th joint EFLM-UEMS Congress: „Laboratory Medicine at the Clinical Interface"

  Varšava, Poljska, 21.-24. rujna 2016. godine.

  Zaprimljeno prijava: 10
  Dodijeljeno stipendija: 10

  Dobitnici:

  1. Analytical validation of four POC glucometers
   Ivana Ćelap, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  2. Estimation of serum creatinine enzymatic UV method (Randox) at three different concentration levels
   Jasna Jonjić, KBC Osijek, Osijek
  3. Platelet count (PC) and mean platelet volumen (MPV) - could they predict severity of sepsis?
   Anita Klasić, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice
  4. Plasma cells characterization by Beckman Coulter Unicell DxH 800 hematology analyzer
   Sanja Kozić Dokmanović, Klinika za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljević", Zagreb
  5. Gamma-hydroxybutiric acid (GHB) intoxication - a case report
   Iva Lukić, KBC Osijek, Osijek
  6. The thyroid dysfunction influence on the risk factors of cardiovascular diseases
   Maja Lukić, KBC Osijek, Osijek
  7. Association of GSTM1 and GSTT1 gene deletions polymorphisms and Framingham risk-score (FRS) in subjects who lives near central gas facility
   Daria Pašalić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
  8. Comparability of coagulation assays on two Siemens BCS XP automated coagulation analysers
   Dubravka Petro, KB Sveti Duh, Zagreb
  9. High-performance liquid chromatography for HbA1c in low-volume laboratories: Analytical verificaton and method comparison study of Tosoh HLC-723GX analyzer
   Marko Ris, KB Merkur, Zagreb
  10. Significance of determining fecal calprotectin in differential diagnosis of inflammatory bowel diseases
   Ida Taradi, KB Merkur, Zagreb

   

  15. EFLM Continuing Postgraduate Course in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: "How to assess the quality of your method?"
  Zagreb, Hrvatska, 24.-25. listopada 2015.

  Zaprimljeno prijava: 11
  Dodijeljeno stipendija: 11

  Dobitnici:

  1. New tubes on the block: ready for a better blood collection tubes for plasma glucose
   Ana Bakliža, Psihijatrijska bolnica Jankomir, Zagreb
  2. Verifying the comparability of results in large laboratories – mission impossible?
   Ivana Baršić, KBC Zagreb, Zagreb
  3. The Role of Albumin in Calculation of Free Testosterone
   Adriana Bokulić, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  4. FT4 and FT3 method verification
   Sanja Mandić, KBC Osijek, Osijek
  5. Does re-centrifugation of gel-separator tubes affect metabolic panel analytes' determination?
   Lara Milevoj Kopčinović, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  6. Comparison of PT, APTT, fibrinogen, antithrombin and D-dimers on two automated coagulation platforms (IL TOP500 and Siemens BCS XP)
   Marija Milić, KBC Osijek, Osijek
  7. Verification of imprecision for TSH, FT4 and FT3 with 3 different methods
   Jelena Omazić, KBC Osijek, Osijek
  8. Verification of liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for immunosupressants therapeutic drug monitoring on the example of cyclosporin A
   Andrea Radeljak, KB Merkur, Zagreb
  9. Standardization of the method for cigarette smoke extract preparation and its toxicity towards polymorphonuclear leukocytes
   Anita Somborac Bačura, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
  10. Comparison of cyclosporine A concentrations determined using ECLIA and FPIA methods
   Ida Taradi, KB Dubrava, Zagreb
  11. Verification of method for tacrolimus in whole blood on automatic analyser Abbot Architect i1000SR
   Marko Žarak, KB Dubrava, Zagreb

   

   

  8. kongres HDMBLM,
  Rijeka, Hrvatska, 22.-26. rujna 2015.

  Zaprimljeno prijava: 22
  Dodijeljeno stipendija: 6

  Dobitnici:

  1. Verifikacija metode za određivanje humanog korionskog gonadotropina na analizatoru Cobas e411
   Petra Filipi, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  2. Razlika verifikacijskih protokola za ispitivanje preciznosti primjenjena na rutinskim koagulacijskim pretragama
   Sanda Jelisavac Ćosić, KBC Zagreb, Zagreb
  3. Utječe li nadzor Hrvatske akreditacijske agencije (HAA)na djelotvornije prijavljivanje nesukladnosti u laboratoriju?
   Domagoj Marijančević, KB Dubrava, Zagreb
  4. Stabilnost laktata u uzorku plazme – alikvot ili NaF?
   Ivana Rako, KBC Zagreb, Zagreb
  5. Dijagnostički potencijal humanog epididimis proteina 4 (HE4) i ROMA indeksa u žena s rakom jajnika
   Zvjezdana Špacir Prskalo, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  6. Verifikacija potpuno automatizirane metode za određivanje Anti-Mullerian hormona u serumu na automatskom analizatoru Roche Cobas e601
   Daniela Šupe Domić, KBC Split, Split

   

   

  21st IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
  Pariz, Francuska, 21.-25. 06. 2015.

  Zaprimljeno prijava: 7
  Dodijeljeno stipendija: 2

  Dobitnici:

  1. Increased frequency of duplicate errors for LD IFCC method on Abbott Architect in Li-heparin plasma relative to serum samples
   Lora Dukić, KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb
  2. Level of education on pre-analytical phase of laboratory testing in the population of biomedical students at the University of Zagreb, Croatia – a cross-sectional survey
   Anja Jokić, Dom zdravlja Zagreb – Istok, Zagreb

   

   

  LOKUS 2015
  Mali Lošinj, 10. – 11. travnja 2015.

  Zaprimljeno prijava: 58
  Dodijeljeno stipendija: 40

  Dobitnici:

  1. Korekcija hemoglobina u lipemičnim uzorcima
   Iva Bilandžija, KBC Zagreb, Zagreb
  2. Kreatinin u ikteričnim uzorcima: Jaffe ili enzimatska metoda?
   Maja Dolčić, KBC Zagreb, Zagreb
  3. Usporedba vrijednosti kalcija određenih atomskom apsorpcijskom spektrofotometrijom i fotometrijskim testom na biokemijskom analizatoru
   Adrijana Dorotić, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
  4. Učestalost i razlozi ponavljanja mjerenja hematoloških pretraga u kliničkoj jedinici za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju-KBC Sestre milosrdnice
   Kristina Dukić, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  5. Je li opravdano analizirati ionizirani kalcij iz seruma?
   Lovorka Đerek, KB Dubrava, Zagreb
  6. Utjecaj hemolize na vrijednosti visokoosjetljivog troponina T
   Gordana Fressl Juroš, KBC Zagreb, Zagreb
  7. Verifikacija indeksa hemolize, ikterije i lipemije (HIL) na analizatoru Architect c8000
   Marina Hemar, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  8. Odnos ranog kombiniranog probira za sindrom Down i dobnog rizika
   Ivona Herceg, KB Merkur, Zagreb
  9. Anketno ispitivanje upućenosti pacijenta o pripremi prije vađenja krvi za određivanje lipidnog statusa
   Katarina Jedrejčić, OB Pula, Pula
  10. Utvrđivanje pouzdanosti vizualne procjene hemolize u kapilarnim uzorcima pacijenata dojenačke dobi u odnosu na semikvantitativni fotometrijski test LIH
   Jasna Jonjić, KBC Osijek, Osijek
  11. Postoji li razlika u poststku pozitivnih rezultata pretraga kod korisnika privatnog laboratorija koji dolaze samoinicijativno i po preporuci liječnika?
   Sanja Kačkov, Poliklinika Bonifarm, Zagreb
  12. Utjecaj položaja tijela na vrijednosti kateholamina u plazmi
   Mila Lovrić, KBC Zagreb, Zagreb
  13. Verifikacija metoda na Microsemi CRP analizatoru
   Jasminka Matica, KBC Rijeka, Rijeka
  14. Koliko laboratorijskih nalaza se nikad podigne i koliki je to trošak?
   Ana Milčić, Klinka za dječje bolesti Zagreb, Zagreb
  15. Analiza rizika u akreditiranom serološkom laboratoriju
   Manuela Miletić Lovrić, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb
  16. Ispitivanje kratkotrajne stabilnosti rutinskih koagulacijskih pretraga
   Lara Milevoj Kopčinović, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  17. Usporedba dvije kromogene metode za određivanje aktivnosti inhibitora aktivatora plazminogena (PAI)
   Marija Milić, KBC Osijek, Osijek
  18. Slučaj izrazite lipemije - kako ukloniti interferenciju pri mjerenju koncentracije hemoglobina
   Marija Miloš, KBC Zagreb, Zagreb
  19. Indeks hemolize – predanalitički indikator kvalitete
   Nora Nikolac, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  20. Ozljede i etanol Marina Pavić, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  21. Stabilnost intaktnog paratireoidnog hormona (iPTH) u uzorcima seruma pri različitim uvjetima pohrane
   Tihana Pavošević, KBC Osijek, Osijek
  22. Verifikacija Vacutest kima epruveta
   Danijela Polak Erceg, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice
  23. Usporedba direktno i računski određene koncentracije LDL kolesterola
   Petra Pozaić, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  24. Može li određivanje deriviranog fibrinogena zamijeniti mjerenje funkcionalne koncentracije fibrinogena u svakodnevnom radu?
   Vladimira Rimac, KBC Zagreb, Zagreb
  25. Osigurava li akreditirani laboratorij veću razinu zadovoljstva kliničkih odjela?
   Tihana Serdar, KB Dubrava, Zagreb
  26. Evaluacija usporedivosti dviju hemiluminiscentnih imunoanaliza za CEA i Ca 19-9
   Nafija Serdaravić, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, BIH
  27. Klinički značaj određivanja ioniziranog kalcija i magnezija tijekom transplantacije jetre
   Jelena Starčić, KB Merkur, Zagreb
  28. Usporedba CMIA i ECLIA metode za određivanje koncentracije ciklosporina
   Andrijana Ščavničar, KBC Zagreb, Zagreb
  29. Retrospektivna analiza utjecaja primjene smjernica i mogućnosti informacijske tehnologije na određivanje fPSA
   Dragana Šegulja, KBC Zagreb, Zagreb
  30. Komparativna studija trombocitnih obilježja u kroničnoj bubrežnoj bolesti s trombocitopenijom
   Lucija Šimetić, KBC Osijek, Osijek
  31. The External Quality Assessment Scheme: Four years experience as a participation laboratory; Accreditation of medical laboratories in the Republic of Macedonia
   Katerina Tosheska-Trajkovska, Medical Faculty, Skopje, Skoplje, Makedonija
  32. Procjena brzine glomerularne filtracije u pacijenata s ozljedom kralježnične moždine
   Jasenka Trifunović, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice
  33. Usporedba rezultata POCT uređaja s rezultatima iz središnjeg laboratorija
   Jelena Vrdoljak Gudasić, OB Karlovac, Karlovac
  34. Verifikacija metode za određivanje prolaktina u serumu na automatskom analizatoru Roche cobas e411
   Ivana Zec, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  35. Usporedivost vrijednosti hemoglobina i hematokrita u uzorcima arterijske krvi na različitim analitičkih sustavima
   Matea Zorić, KB Merkur, Zagreb
  36. Usporedba metode za određivanje slobodnog hemoglobina u plazmi po Harboeu i metode za mjerenje indeksa hemolize na analizatoru Roche cobas 6000
   Anđela Žic, KBC Rijeka, Rijeka
  37. Upućenost bolesnika o utjecaju predanalitičkih čimbenika na mjerenje koncentracije prolaktina
   Danijela Županić, OB Pula, Pula
  38. Integrativni dijagnostički pristup deficijenciji alfa-1-antitripsina
   Anđelo Beletić, Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
  39. Kako promovirati laboratorij
   Anita Topić, studentica, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

   

   

  3rd EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase
  Porto, Portugal, 20.-21. 03. 2015.

  Zaprimljeno prijava: 18
  Dodijeljeno stipendija: 3

  Dobitnici:

  1. Effect of inactivation procedure of Ebola virus on routine biochemistry parameters
   Adrijana Dorotić, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
  2. Serum delipidation but not high-speed centrifugation is effective enough in clearing lipemia interference in serum lipase activity measurement
   Vanja Radišić Biljak, KB Merkur, Zagreb
  3. Can K2EDTA and K3EDTA be used interchangeably for HbA1c measurements?
   Alen Vrtarić, KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb

   

   

  3rd EFLM-UEMS European Joint Congress "Laboratory Medicine at the Clinical Interface"
  Liverpool, Velika Britanija, 7.-10. 10. 2014.

  Zaprimljeno prijava: 2
  Broj stipendija: 3
  Dodijeljeno stipendija: 2

  Dobitnici:

  1. Necessity of the critical values informing – clinicians needs
   Ivana Ćelap, KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb
  2. Serum adiponectin levels in dementia patients and age-matched controls
   Lora Dukić, KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb

   

   

  14th EFLM Continuing Postgraduate Course in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, "New trends in laboratory diagnosis and management of diabetes mellitus: Diabetes mellitus revisited 14 years after the first Dubrovnik course"
  Dubrovnik, Hrvatska, 25.-26. 10. 2014.

  Zaprimljeno prijava:12
  Dodijeljeno stipendija:8

  Dobitnici:

  1. How well are patients in Croatia informed about the OGTT procedure?
   Patricija Banković Radovanović, OB Pula, Pula
  2. Validation of five point-of-care glucometers
   Ivana Ćelap, KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb
  3. Hemolysis Effect on Coagulation Test Results
   Maja Dolčić, KBC Zagreb, Zagreb
  4. Antioxidative Effect of Naringenin on the Activity of Superoxide Dismutase and Glutathione Peroxidase in HepG2 Cells under Hyperglycaemic Conditions
   Tamara Knežević, KB Dubrava, Zagreb
  5. Serum Omentin-1 Level in Diabetic Patients on Haemodialysis: a pilot study
   Marija Kocijančić, DZ Primorsko-goranske županije, Rijeka
  6. Hyperglycaemia in children with cancer: two case reports
   Sanja Kožaj, Poliklinika Imunomed, Zagreb
  7. Is there a role for HbA1c in diagnosing gestational diabetes in high-risk pregnancies?
   Maja Krhač, KB Merkur, Zagreb
  8. Testing paracetamol interference with glucose analysis in serum
   Jasenka Trifunović, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Varaždin

   

   

  LOKUS 2014
  Osijek, 4. – 5. travnja 2014.

  Zaprimljeno prijava: 51
  Dodijeljeno stipendija: 44

  Dobitnici:

  1. Vrijednost standardiziranog drugog jutarnjeg uzorka mokraće za rutinsku analizu
   Dragana Antončić, KBC Rijeka, Rijeka
  2. Kako do uspješne akreditacije
   Patricija Banković Radovanović, OB Pula, Pula
  3. Učinak dodatnog centrifugiranja lipemičnih seruma na pseudohiponatrijemiju
   Marija Crnković, MBL Doma zdravlja Varaždinske županije, Varaždin
  4. Simulacija financijske isplativosti - genotipizacija polimorfizma serotoninskog transportera
   Jelena Culej, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  5. Važnost komunikacije između laboratorija i pacijenta - primjer lažno povišenog CA-125 tijekom menstruacije
   Adrijana Dorotić, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  6. Ispitivanje stabilnosti amonijaka Lora Dukić, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  7. Kvaliteta komunikacije među laboratorijskim osobljem u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku KBC Rijeka – presječno anketno istraživanje
   Elizabeta Fišić, KBC Rijeka, Rijeka
  8. Povećanje učinkovitosti hitne laboratorijske usluge ukidanjem refleksnog pregleda mokraćnog sedimenta
   Gordana Fressl Juroš, KBC Zagreb, Zagreb
  9. Uređaj za automatski prihvat uzoraka označenih crtičnim kodom – korak naprijed u predanalitičkim postupcima u laboratoriju
   Mirjana Fuček, KBC Zagreb, Zagreb
  10. Retrospektivna analiza provođenja pretrage D-dimera u hitnim laboratorijima isključivo na zahtjev liječnika
   Ružica Galović, KBC Zagreb, Zagreb
  11. Komunikacija u medicinsko-biokemijskom laboratoriju Županijske bolnice Čakovec
   Maja Hajdinjak, ŽB Čakovec, Čakovec
  12. Suradnja medicinsko-biokemijskog laboratorija i liječnika
   Tihana Herceg, OB Varaždin, Varaždin
  13. Upućenost bolesnika o predanalitičkim čimbenicima koji utječu na mjerenje koncentracije PSA – presječno anketno istraživanje
   Snježana Hrabrić Vlah, KBC Rijeka, Rijeka
  14. Upotreba simbola i pojmova za biološku varijabilnost u vodećim znanstvenim časopisima iz područja laboratorijske medicine
   Sanja Kačkov, Poliklinika Bonifarm, Zagreb
  15. Verifikacija utjecaja hemolize, lipemije i ikterije na određivanje troponina I testom visoke osjetljivosti
   Kornelija Klenkar, OB Zabok, Zabok
  16. Analiza ankete „Vaša percepcija mogućeg nezadovoljstva i stresa na poslu"
   Bojana Kranjčec, OB Zabok, Zabok
  17. Utjecaj racionalizacije zdravstva na opseg rada javnog i privatnog laboratorija
   Maja Krhač, Ustanova za zdravstvenu skrb "Analiza Lab", Zagreb
  18. Usporedba HbA1c i CRP vrijednosti određenih POCT uređajem Afinion AS100 i Beckman Coulter AU400 analizatorom
   Ivana Lapić, Medicinsko-biokemijski laboratorij Goran Bulatović, Rijeka
  19. Dostava uzoraka stolice u laboratorij korištenjem poštanske usluge – edukacija pacijenata
   Irena Linarić, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb
  20. Usporedba metoda određivanja natrija u urinu
   Dario Mandić, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek
  21. Osiguranje kvalitete rada serološkog laboratorija: vanjska procjena kvalitete
   Manuela Miletić Lovrić, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb
  22. Pseudotrombocitopenija – prikaz slučaja
   Lara Milevoj Kopčinović, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  23. Rezultat APTV-a – samo broj u sekundama ili puno više?
   Marija Miloš, KBC Zagreb, Zagreb
  24. Verifikacija visokoosjetljive metode za određivanje srčanog troponina I
   Renat Mujagić, OB Pula, Pula
  25. Vrijednosti glukoze u punoj venskoj krvi kod različitih proizvodnih serija test-traka glukometra Accu-Chek® Inform II
   Dara Nedić, KBC Zagreb, Zagreb
  26. Uzorkovanje venske krvi: postupamo li u skladu sa smjernicama?
   Marina Pavić, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  27. Rezultati vanjske procjene kvalitete pretraga uz bolesnika na POCT instrumentu IL GEM Premier 3000 u periodu 2009.-2012. godine
   Danijela Polak Erceg, SB za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice
  28. Smanjenje laboratorijskih troškova isključivanjem pretrage CK iz narudžbe s Troponinom T kod sumnje na AKS
   Ivana Rako, KBC Zagreb, Zagreb
  29. „Laboratorij na disku": naša iskustva u određivanju NT-proBNP, D-dimera i troponina I
   Dragana Šegulja, KBC Zagreb, Zagreb
  30. Važnost komunikacije laboratorijskih djelatnika i kliničara na putu do dijagnoze nasljednih metaboličkih bolesti
   Ana Škaričić, KBC Zagreb, Zagreb
  31. Utjecaj produljenog gladovanja na rutinska laboratorijska ispitivanja
   Vesna Šupak Smolčić, KBC Rijeka, Rijeka
  32. Koncentracije vitamina D(25 OH) kod stanovnika Splitsko-dalmatinske županije
   Danijela Šupe Domić, KBC Split, Split
  33. Utjecaj na smanjenje potrebe ponovnog sakupljanja 24 h mokraće
   Gordana Tkalec, OB Zabok, Zabok
  34. Određivanje vrijednosti analita u dvije vrste pohranjenih uzoraka
   Jasenka Trifunović, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice
  35. Kratka analitička validacija metoda na POCT uređaju ABL 80 Radiometer
   Jelena Vrdoljak Gudasić, OB Karlovac, Karlovac
  36. Motivacijski učinak ocjenjivanja radne uspješnosti
   Ines Vukasović, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  37. Analiza izvještavanja o kritičnim rezultatima koagulacijskih pretraga
   Ines Vukasović, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  38. Verifikacija imunokemijske metode za određivanje anticitrulinskih protutijela
   Danijela Županić, OB Pula, Pula
  39. Anketa o zadovoljstvu korisnika medicinsko-biohemijske laboratorije
   Bojana Lugić, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
  40. Rizik od izveštavanja o "pseudo" kritičnim vrednostima biohemijskih parametara usled kontaminacije uzoraka infuzionim rastvorima
   Miljan Savković, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
  41. Usporedba metoda tehnologije suhe kemije i AAS pri određivanju litijevih jona u tjelesnim tečnostima
   Nafija Serdarević, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  42. Quality management system and accreditation process of the biochemical analyses laboratory
   Katerina Tosheska Trajkovska, Medical Faculty, Skoplje, Makedonija
  43. Komunikacija između profesora i studenata
   Aleksandra Radonjić, studentica, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
  44. Studentska solidarnost ili konkurencija
   Matea Zorić, studentica, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

   

   

  LOKUS 2013
  Vodice, 5. – 6. travnja 2013.

  Zaprimljeno prijava: 49
  Dodijeljeno stipendija: 32

  Dobitnici:

  1. Vrijednost postojećeg sustava uputa za pripremu bolesnika za vađenje krvi i prikupljanje mokraće - anketno presječno istraživanje
   Dragana Antončić, KBC Rijeka, Rijeka
  2. Upravljanje kvalitetom proizvodnje koncentrata trombocita
   Patricija Banković Radovanović, OB Pula, Pula
  3. Povezanost mjesta troška i potrošnje - primjer uređaja za mjerenje glukoze u kapilarnoj krvi
   Ivana Baršić, KBC Zagreb, Zagreb
  4. Primjena ekonomske ABC analize za prikaz udjela vrste pretraga u ukupnom prihodu specijalističkog medicinsko- biokemijskog aboratorija
   Vikica Buljanović, Opća županijska bolnica Našice, Našice
  5. Mjerna nesigurnost i verifikacija CMIA metode na Architect i2000 SR
   Slavica Crnokrak, OB Pula, Pula
  6. Zadovoljstvo djelatnika novim laboratorijem – može li bolje?
   Jelena Culej, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  7. Usporedba INR vrijednosti izmjerenih POCT uređajem Coag-Chek Roche I BCS-Xp automatskim analizatorom
   Marina Čeprnja, KB Dubrava, Zagreb
  8. Primjena CLSI smjernica za uzorkovanje venske krvi
   Ivana Ćelap, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  9. Vrijednosti željeza u serumu kod sumnje na akutnu infekciju
   Lidija Dobša, Dom zdravlja Varaždinske županije, Varaždin
  10. Usporedba rezultata elektrolita na dva različita analitička sustava
   Lora Dukić, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  11. Lažno povišena laktat dehidrogenaza u Li-hepariniziranoj plazmi na Roche Cobas c501 analizatoru i korisnosti provođenja verifikacije usporedivosti rezultata u sklopu rutinske kontrole kvalitete rada
   Gordana Fressl Juroš, KBC Zagreb, Zagreb
  12. Validacija metoda na biokemijskom analizatoru Architect c4000
   Mihaela Gaće, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  13. Organizacija i upravljanje pretragama uz bolesnika
   Ružica Galović, KBC Zagreb, Zagreb
  14. Kratka analitička evaluacija parathormona (Intact PTH) na aparatu Abbott Architect ci8200
   Tihana Herceg, OB Varaždin, Varaždin
  15. Validacija metode visoko osjetljivog TnT STAT u serumu na analizatorima Cobas E601 i Cobas E411
   Snježana Hrabrić Vlah, KBC Rijeka, Rijeka
  16. Automatizirani predanalitički sustav izaziva ljudski rad: da li uspijeva?
   Katarina Jedrejčić, OB Pula, Pula
  17. Znaju li korisnici laboratorijskih usluga kako se pripremiti za laboratorijske pretrage?
   Sanja Kačkov, Poliklinka Bonifarm, Zagreb
  18. Funkcionalna aktivnost trombocita kod bolesnika na terapiji acetilsalicilnom kiselinom: usporedba metode impedancijske agregometrije i određivanja koncentracije TxB2 u serumu
   Anita Klasić, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice
  19. Analitička evaluacija Abbott kemiluminiscentnog imunološkog testa za određivanje koncentracije HbA1C
   Bojana Kranjčec, OB Zabok, Zabok
  20. Ispitivanje zadovoljstva korisnika laboratorijskih usluga
   Bojana Kranjčec, OB Zabok, Zabok
  21. Tumorski biljezi CEA, CA 15-3 i CA 19-9: usporedba dviju imunoanaliza
   Maja Krhač, Ustanova za zdravstvenu skrb „Analiza Lab", Zagreb
  22. Osiguranje kvalitete rada serološkog laboratorija: interna kontrola kvalitete
   Manuela Miletić Lovrić, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb
  23. Usporedba kolorimetrijske Jaffé i enzimske metode za određivanje kreatinina na Cobas c501 analizatoru
   Ana Mlinarić, KBC Zagreb, Zagreb
  24. Procjena unutarlaboratorijske preciznosti i mjerne istinitosti tumorskih biljega AFP, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CEA i PSA na analizatoru Abbott ARCHITECT i2000SR
   Antonija Perović, OB Dubrovnik, Dubrovnik
  25. Stabilnost alkohola u uzorcima plazme ili seruma
   Andrea Saračević, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  26. Skraćena validacija metode za prošireni novorođenački probir tandemskom spektrometrijom masa
   Ana Škaričić, KBC Zagreb, Zagreb
  27. Stavovi zaposlenika laboratorija spram akreditacije – presječno anketno istraživanje
   Vesna Šupak Smolčić, KBC Rijeka, Rijeka
  28. Razlike vrijednost broja trombocita i prosječnog volumena trombocita u kapilarnom i venskom uzorku krvi
   Valentina Vidranski, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
  29. Uzorci neprihvatljivi za analizu u Odsjeku za hitnu laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac
   Jelena Vrdoljak Gudasić, OB Karlovac, Karlovac
  30. Upravljanje dislociranim laboratorijima. Odgovornost za radno ozračje.
   Ines Vukasović, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  31. Osobine dobrog vođe
   Jelena Omazić, studentica, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
  32. Upravljanje studentskim vremenom - Izgubljeno se vrijeme ne može ponovno pronaći
   Ida Taradi, studentica, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
  • Natječaj za istraživačke stipendije

   Poštovani članovi,

   I ove godine HDMBLM raspisuje natječaj za financijsku pomoć u provedbi istraživanja pod nazivom: „Program poticanja znanstveno – istraživačke aktivnosti članova HDMBLM „Prof. dr. sc. Elizabeta Topić“.

   Raspisuje se poziv za dodjelu bespovratnih sredstava znanstvenicima iz područja biomedicinskih znanosti, a koji su članovi HDMBLM-a. Stipendije se dodjeljuju za materijalne troškove (reagense) predloženog istraživanja. U skladu s ciljevima, stipendija je usmjerena prema povećanju broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom razvoju, kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu kliničku relevantnost.

   Uvjeti za prijavu

   • Prijavitelji moraju biti članovi Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno podmirenom članarinom.
   • Prijavitelji ne smiju biti članovi Glavnog odbora HDMBLM-a.

   Potrebna dokumentacija

   • Popunjen obrazac za prijavu (Application Form) – poslati u word dokumentu
   • Popunjen obrazac za financijski plan (Financial plan). Ukoliko su financijskim planom predviđeni troškovi istraživanja viši od iznosa stipendije, kandidat je dužan priložiti izjavu/dokaz da je plan izvediv, odnosno da će ostatak potraživanja podmiriti na drugi način.
   • Predračun za reagense potrebne za istraživanje (predračun nasloviti na HDMBLM)
   • Etičko odobrenje ustanove za provedbu istraživanja (ukoliko je potrebno).
   • Potvrda o aktivnosti u HDMBLM-u (na zahtjev izdaje Tajništvo Društva). Dodatne bodove ostvariti će članovi koji su već aktivni u Povjerenstvima i Radnim grupama Društva, časopisu Biochemia Medica i CROQALM-u.

   Način prijave

   Sve potrebne dokumente potrebno je poslati na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno dostaviti u prostorije Društva. Natječaj će biti otvoren do 2.11.2021.

   Ocjena prijedloga

   Kako bi se osigurao nepristran postupak ocjene, svaku će prijavu ocijeniti tročlana komisija međunarodno priznatih znanstvenika koja se sastoji od jednog domaćeg i dva strana člana. Stoga se čitava dokumentacija predaje isključivo na engleskom jeziku.

   Obaveze dobitnika stipendije

   Dobitnik stipendije dužan je objaviti rezultate svog istraživanja u znanstvenom časopisu i o tome izvijestiti HDMBLM, na način definiran ugovorom. Unutar dvije godine od planiranog završetka istraživanja dobitnik je dužan objaviti rezultate istraživanja ili dostaviti valjano obrazloženje ukoliko rezultati nisu objavljeni u navedenom roku. Ukoliko dobitnik ne postupi u skladu s navedenim zahtjevima dužan je izvršiti povrat dobivenih sredstava.

   Broj dodijeljenih stipendija ovisiti će o traženim sredstvima, ukupna svota iznosi 20.000,00 kn. Nadamo se da će članstvo prepoznati važnost ovog projekta te da će dodijeljena sredstva omogućiti stjecanje novih znanstvenih spoznaja i međunarodnu vidljivost našim članovima.

   Povjerenstvo za znanstveno-stručni razvoj

  • Godina Dobitnik Naziv Rad objavljen
   2023. Adrijana Dorotić, spec.med.biokemije i lab.medicine Association of microRNAs expression in breast milk with development of nutritional allergies in infants  
   2022. Iva Bilandžija Kuš, spec.med.biokemije i lab.medicine Vanillactic acid and vanillylmandelic acid - new biomarkers in diagnostics of Aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency  
   2021. Tara Rolić, spec.med.biokemije i lab.medicine Bioavailability of iron and serum concentrations of hepcidin in patients with colorectal carcinoma  
   2020. Tihana Serdar Hiršl, spec.med.biokemije i lab.medicine Effects of levothyroxine therapy on markers of endothelial dysfunction in subclinical hypothyroidism  
    2019.   Ivana Zec, spec.med.biokemije i lab.medicine Levels of F2-isoprostane, malondialdehyde, vitamin E and superoxide dismutase in follicular fluid of women with idiopathic infertility (OX SFF20)    
    2018.   dr.sc. Vanja Radišić Biljak, spec.med.biokemije i lab.medicine   Women in sports: The applicability of reference intervals for 6 commercially available testosterone immunoassays (HemSter Study)   Listopad 2020.
   https://bit.ly/37wpZta  

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

 • +385 (0) 1 48 28 133
 • Boškovićeva 18
  Zagreb
  Hrvatska
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.