Podsjetnik za Natječaj za edukacijske stipendije HDMBLM za sudjelovanje na 10. kongresu HDMBLM s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati od 28. rujna do 01. listopada 2022. u Zagrebu u organizaciji podružnice Slavonije i Baranje HDMBLM-a

Drage kolegice i kolege,

Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) raspisuje natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za sudjelovanje na 10. kongresu HDMBLM s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati od 28. rujna do 01. listopada 2022. u Zagrebu.

HDMBLM će dodijeliti stipendije koje pokrivaju troškove pune rane kotizacije.

Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama, prihvaćenim posterskim sažetkom i prijavom dostavljenom na vrijeme. 

Prijavu za stipendije pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM 2022 najkasnije do 29. srpnja 2022. uz  napomenu da potvrda o prijavi sažetka od strane organizatora kongresa može biti naknadno poslana, ali najkasnije do 01.kolovoza.2022.

Prijava treba sadržavati:

 • prijavljeni posterski sažetak koji predstavlja rezultate istraživanja(sažetci u obliku revijalnog članka ili case reportase neće razmatrati za edukacijsku stipendiju)
 • obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
 • kratki životopis s popisom objavljenih radova.

Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:

  Šifra rada:
  Kriterij da ne
1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0

Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:

  Kriterij da ne
1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 2 0
3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                2 0
5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
6. Autor ima < 35 godina. 1 0
7. Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja. 1 0
8. Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu. 1 0
9. Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 1 0
10. Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 2 0

Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.

Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnim godinama nisu već osvojili edukacijsku ili istraživačku stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u prethodnoj ili tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

Rezultati stipendija će biti objavljeni do 17. kolovoza 2022.

Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti ili dobiti na mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Vanja Raščanec, predsjednica povjerenstva za edukaciju HDMBLM-a)

Vaše povjerenstvo za edukaciju HDMBLM-a

10. Kongres HDMBLM – Prijava sažetaka

Poštovane kolegice i kolege,

zahvaljujemo svim autorima koji su do sada prijavili svoj posterski sažetak za 10. kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s međunarodnim sudjelovanjem.

Sve ostale pozivamo da to učine do 20. lipnja 2022. 

S velikim veseljem vas očekujemo u Zagrebu.

Organizacijski odbor 10. kongresa

Natječaj za edukacijske stipendije 2022. za 10. kongres HDMBLM-a

Drage kolegice i kolege,

Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu raspisuje natječaj za dodjelu stipendija autorima postera za sudjelovanje na 10. kongresu HDMBLM s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati od 28. rujna do 01. listopada 2022. u Zagrebu.

HDMBLM će dodijeliti stipendije koje pokrivaju troškove pune rane kotizacije.

Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama, prihvaćenim posterskim sažetkom i prijavom dostavljenom na vrijeme. 

Prijavu za stipendije pošaljite na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: „Prijava za Edukacijske stipendije HDMBLM 2022“ najkasnije do 29. srpnja 2022. uz  napomenu da potvrda o prijavi sažetka od strane organizatora kongresa može biti naknadno poslana, ali najkasnije do 01. kolovoza.2022.

Prijava treba sadržavati:

 • prijavljeni posterski sažetakkoji predstavlja rezultateistraživanja  (sažetci u obliku revijalnog članka ili case reporta se neće razmatrati za edukacijsku stipendiju)
 • obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
 • kratki životopis s popisom objavljenih radova.
Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:
 
  Šifra rada:
  Kriterij da ne
1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0

Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:

  Kriterij da ne
1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 2 0
3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                2 0
5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
6. Autor ima < 35 godina. 1 0
7. Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja. 1 0
8. Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu. 1 0
9. Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 1 0
10. Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 2 0

Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.

Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnim godinama nisu već osvojili edukacijsku ili istraživačku stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u prethodnoj ili tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

Rezultati stipendija će biti objavljeni do 17. kolovoza.2022.

Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti ili dobiti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Vanja Raščanec, predsjednica povjerenstva za edukaciju HDMBLM-a).

Vaše povjerenstvo za edukaciju HDMBLM-a

10. Kongresa HDMBLM - Otvorena registracija i prijava sažetaka

Dragi članovi, 

obavještavamo Vas kako je otvorena registracija te prijave posterskih sažetaka za 10. Kongres HDMBLM-a putem službene mrežne stranice kongresa. Više o samim prijavama možete pogledati ovdje

Prijave sažetaka otvorene su do 20. lipnja 2022. godine.

logo kongres

Organizacijski odbor 10. Kongresa

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

 • +385 (0) 1 48 28 133
 • Boškovićeva 18
  Zagreb
  Hrvatska
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.