Izdvajamo za Vas iz stučne literature
Izdvajamo za Vas iz časopisa Biochemia Medica

Kritična, panična, alarmantna, hitna ili izrazito abnormalna vrijednost?

White GH, Campbell CA, Horvath AR. Is This a Critical, Panic, Alarm, Urgent, or Markedly Abnormal Result? Clin Chem 2014;60(12):1569-70. (pismo uredniku)


Cilj ovog rada je harmonizacija kategorija kritičnih vrijednosti nalaza.
Svaki laboratorij bi trebao imati propisane postupke javljanja rezultata koji ugrožavaju životno stanje bolesnika. Potreba za jednoznačnom terminologijom takvih vrijednosti je sve veća. Međutim, ponekad neočekivane vrijednosti ne ugrožavaju sigurnost bolesnika kao, primjerice, visoke koncentracije kreatinina i troponina u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti. S druge strane umjereno abnormalan rezultat ili nagla promjena prema normalnim vrijednostima može predstavljati stanje koje ugrožava život bolesnika. Radi ujednačenja terminologije, autori su predložili dvije kategorije rizika:

 1. kritično-rizičan rezultat koji zahtijeva neodgođenu pozornost liječnika radi prijeteće smrti ili veće ozljede bolesnika (npr. neonatalna hipoglikemija)
 2. značajno rizičan rezultat koji zahtijeva kraće vrijeme javljanja u odnosu na rutinsko izdavanje nalaza (npr. pozitivna stanična kultura). Značajno rizičan rezultat predstavlja značajan rizik na opće zdravlje bolesnika stoga zahtjeva pozornost liječnika i praćenje stanja u klinički opravdanom vremenskom periodu.

Autori također predlažu termin visoko-rizičan rezultat koji objedinjuje prethodno opisane termine kritičnih- i značajno-rizičnih rezultata. Laboratorij bi trebao preispitati kriterije koji se odnose na visoko-rizične rezultate. Umjesto veličine odstupanja rezultata od normalne vrijednosti, potrebno je uzeti u obzir i kliničko stanje bolesnika. Ovakav pristup zahtjeva blisku suradnju s liječnikom i poznavanje bolesnika te visoko-rizičnih parametara u specifičnim kliničkim stanjima.

Pripremila: Ivana Zec, mag. med. biokemije (KBC Sestre milosrdnice, Zagreb)

Validacija nove predložene jednadžbe za procjenu LDL kolesterola

Meeusen JW, Lueke AJ, Jaffe AS, Saenger AK. Validation of a proposed novel equation for estimating LDL cholesterol. Clin Chem 2014;60(12):1519-23. (validacija metoda)


Cilj ovog rada bio je usporediti novu računsku metodu za LDL kolesterol (LDL-CN) te izračun LDL kolesterola po Friedewaldu (LDL-CF) prema referentnoj metodi beta određivanja LDL kolesterola (LDL-CβQ).
Ukupni kolesterol i trigliceridi su određeni na Roche Cobas c 501. Studija je napravljena na 23055 ispitanika na kojima se referentnom LDL-CβQ metodom i s izmjerenim trigliceridima (TG) <4,5 mmol/L, određivao LDL kolesterol (LDL-C). LDL kolesterol se prema novoj jednadžbi računao na slijedeći način: (ukupni kolesterol-HDL-C) – (TG/X). Umjesto prosječnog odnosa triglicerida prema kolesterolu u VLDL česticama, autori su koristili promjenjivi faktor (X) koji se temeljio na različitim omjerima triglicerida i ne-HDL kolesterola određenim prema modelu Martin i sur. (Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile). Iz izvedenih podataka izračunati LDL-CN temeljio se na omjerima TG:VLDL-C od 3,0 do 12,2 s medijanom od 5,8. Medijan za LDL-CβQ je bio 1,2 mmol/L (IQR 1,0-1,6), za LDL-CF medijan je bio značajno niži 1,2 mmol/L (IQR 0,9-1,6, P<0,001), a za LDL-CN značajno viši 1,3 mmol/L (IQR 1,0-1,6, P<0,001). Obje računske metode su pokazale značajno odstupanje od referentne metode pri izmjerenom LDL-CβQ <0,8 mmol/L. Slaganje između izračunatih LDL-C i LDL-CβQ kod graničnih vrijednosti za LDL-C od 0,8; 1,1; 1,5; 1,8; 2,2 mmol/L bila je slična u obje računske metode. Prema graničnim vrijednostima LDL-CF metoda je ispravno svrstala 77% ispitanika, a LDL-CN metoda 78% ispitanika. LDL-CF metoda pokazala se pouzdanom za mjerenje LDL-C iznad 1,1 mmol/L. Na temelju rezultata, autori su zaključili da prednosti nove formule možda nisu dovoljno velike da bi se zamijenila Friedewaldova formula koja se koristi rutinski u kliničkoj praksi.

Pripremila: Ivana Zec, mag. med. biokemije (KBC Sestre milosrdnice, Zagreb)

Laboratorij i novi oralni antikoagulantni lijekovi

Tripodi A. The laboratory and the new oral anticoagulants. Clin Chem 2013;59:353-62. (pregledni članak)


Pregledni članak o prednostima i nedostacima novih antikoagulantnih lijekova.
Direktni inhibitori FXa (rivaroxaban - Xarelto) te direktni inhibitori trombina (dabigatran - Pradaxa) su nova generacija oralnih antikoagulantnih lijekova. Prednosti pred antagonistima vitamina K: visoka biološka raspoloživost, ne ulaze u interakciju s drugim lijekovima, praćenje terapije nije potrebno. Kratko vrijeme poluživota (8-15 sati) omogućava brzo postizanje i brzi prekid terapijskog učinka. Laboratorijsko ispitivanje učinka ovih lijekova preporuča se:

 • kod bolesnika s oštećenom funkcijom jetre i bubrega (metabolizam: putem jetre, eliminacija: putem bubrega)
 • u hitnim jedinicama: slučajevi tromboze zbog neadekvatnog uzimanja terapije/ krvarenje (ne postoji antidot)
 • planiranje operativnog zahvata

Poželjne karakteristike testova su: dostupnost u laboratoriju, jednostavnost, brzina, linearan odnos s dozom te adekvatan odgovor.

Testovi za dabigatran (Pradaxa):

Test Prednosti Mane
Anti IIa aktivnost Dabigatran je direktni inhibitor trombina  Standardizacija, premalo podataka o linearnosti i odgovoru, nedostupan 
PV* Brzina, jednostavnost  Nizak odgovor na terapiju 
APTV**  Adekvatan odgovor na terapiju  Odnos s dozom nije linearan 
TV***  Dostupan i jednostavan, linearno ovisan o dozi  Odgovor testa je jako visok 


Testovi za rivaroxaban (Xarelto):

Test Prednosti Mane
Anti Xa aktivnost Rivaroxaban je direktni inhibitor FXa  Nedostupan 
PV* Linearno ovisan o dozi lijeka, adekvatan odgovor  Različiti tromboplastini – standardizacija?
APTV**  Ovisan o dozi Loša linearnost, standardizacija

* Protrombinsko vrijeme, ** aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme, *** trombinsko vrijeme

Do sada se pokazalo da novi oralni antikoagulantni lijekovi interferiraju s mjerenjem aktivnosti antitrombina, Claussovom metodom za mjerenje fibrinogena i rezistencijom na aktivirani protein C.

Pripremila: Jelena Culej, spec. laboratorijske medicine (KBC Sestre milosrdnice, Zagreb)

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

 • +385 (0) 1 48 28 133
 • Boškovićeva 18
  Zagreb
  Hrvatska
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.